ลมฟ้าอากาศ ม.1

716
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ปรากฏการณ์เอลนีโยเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรใดมากที่สุด

  แอตแลนติก

  แปซิฟิก

  อินเดีย

  อาร์กติก

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  สารซีเอฟซี(CFCs)ที่ทำลายแก๊สโอโซนน้ันมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ

  C ,F , C

  Cl , F , C

  Ca , Fe , C

  Co , Fe , C

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ปรากฏการณ์เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า มีลำดับการเห็นก่อนหลังอย่างไร ถ้า A = ฟ้าแลบ B = ฟ้าร้อง C = ฟ้าผ่า

  A , C , B

  A , B , C

  C , A , B

  B ,A , C

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes