Computers

Ôn tập HK 1 lớp 5

36
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là địa chỉ của thư điện tử?

  hoctin@gmail.com

  hoctin.gmail.com

  học tin @gmail.com

  hoc tin @gmail.com

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Nhóm Styles trong thẻ Home ở hình dưới đây dùng để làm gì?

  Điều chỉnh khoảng cách giãn dòng cho đoạn văn bản.

  Dùng để thụt lề đoạn văn bản sang trái hoặc sang phải.

  Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.

  Tất cả các ý trên đều sai

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng sau khi bôi đen phần văn bản muốn điều chỉnh em nháy nút lệnh?

  Image
  Image
  Image
  Image
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes