8th

Image

Presiunea hidrostatică. Presiunea atmosferică.

80

9 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Presiunea este mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre

  valoarea forței de apăsare și aria suprafeței de contact

  masă și constanta gravitațională

  valoarea forței care acționează perpendicular și uniform pe o suprafață și aria acelei suprafețe

  masa și volumul unui corp

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Presiunea hidrostatică este presiunea statică din interiorul unui lichid, la un anumit nivel, determinată de

  diferența de presiune

  greutatea coloanei de lichid aflată deasupra acestui nivel

  diferența de nivel

  densitatea și volumul acelui lichid

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Formula presiunii hidrostatice este

  m g

  ρ g h

  k Δl

  ρ V g

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags