Lumea la sfârşitul sec. al XIX-lea începutul sec. al XX-lea
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  La 1900 europenii controlau aproape toata Africa cu excepţia:

  answer choices

  Etiopiei şi Liberiei

  Etiopiei şi Libanului

  Etiopie şi Libiei

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Statele Europei care aveau cele mai sarace stăpâniri coloniale erau:

  answer choices

  Germania şi Franţa

  Germania şi Italia

  Spania şi Portugalia

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Noile puteri extraeuropene de la 1900 erau:

  answer choices

  SUA şi Japonia

  SUA şi China

  Japonia şi China

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Puterile Centrale erau cunoscute şi sub numele de:

  answer choices

  Antanta

  Tripla Înţelegere

  Tripla Alianţă

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  În anul 1883 Romînia a aderat la:

  answer choices

  Tripla Alianţă

  Puterile Centrale

  Tripla Înţelegere

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Romînia a adoptat poziţia de neutralitate faţă de război în perioada:

  answer choices

  1916-1918

  1914-1916

  1914-1918

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul Război Mondial s-a desfăşurat pe:

  answer choices

  Două fronturi principale

  Trei fronturi principale

  Un front principal

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  SUA a intrat în război în anul 1917 de partea:

  answer choices

  Puterilor Centrale

  Triplei Înţelegeri

  Triplei Alianţe

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  România a intrat în război declanşând ofensiva în:

  answer choices

  Basarabia

  Banat

  Transilvania

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Victoriile româneşti de la Marăşti, Mărăşeşti, Oituz au fost obţinute în:

  answer choices

  1914

  1915

  1917

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sfârşitul războiului găseşte România în tabăra:

  answer choices

  Statelor învinse

  Statelor neutre

  Statelor învingătoare

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Marea Britanie, Franţa şi Rusia au făcut parte din alianţa numită:

  answer choices

  Tripla Înţelegere

  Tripla Alianţă

  Antanta Cordială

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul Război Mondial s-a declanşat la:

  answer choices

  28 iunie 1914

  28 iulie 1914

  9 septembrie 1914

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prima confruntare majoră de pe frontul de vest a fost cea de la:

  answer choices

  Marna

  Tannenberg

  Lacurile Mazuriene

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  În 1916 pe frontul de vest una dintre marile bătălii s-a dat la:

  answer choices

  Marna

  Tannenberg

  Verdun

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ca aliată a Puterilor Centrale a intrat în Primul Război Mondial:

  answer choices

  Grecia

  Serbia

  Bulgaria

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul Război Mondial a generat:

  answer choices

  Destrămarea marilor imperii

  Apariţia marilor imperii

  Dispariţia democraţiei

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Statul europea reapărut pe harta Europei la sfârşitul războiului a fost:

  answer choices

  Franţa

  Polonia

  Italia

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tratatul de pace cu Germania a fost semnat la:

  answer choices

  Trianon

  Sevres

  Versailles

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Conferinţa de Pace de la Paris a avut loc între anii:

  answer choices

  1918-1920

  1919-1920

  1919-1921

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Organizaţia internaţională creată la sfârşitul războiului cu rolul de a apăra pacea în lume a fost:

  answer choices

  ONU

  Societatea Naţiunilor

  NATO

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Printre ,,Cei 4 mari" s-a aflat:

  answer choices

  Adolf Hitler

  Benito Mussolini

  Thomas W. Wilson

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Organizarea lumii după Primul Război Mondial a avut la bază:

  answer choices

  "Cele 14 puncte"

  Tratatul de la Versailles

  "Declaraţia de Independenţă"

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul Război Mondial s-a încheiat cu victoria:

  answer choices

  Puterilor Centrale

  Antantei

  Triplei Alianţe

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fascismul ca regim politic s-a instaurat prima dată în:

  answer choices

  Germania

  URSS

  Italia

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul conducător al Rusiei comuniste a fost:

  answer choices

  Gorbaciov

  Lenin

  Stalin

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Conducătorul fasciştilor italieni se numea:

  answer choices

  Adolf Hitler

  Iosif Vissarionovici Stalin

  Benito Mussolini

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  În perioada interbelică, Romania era:

  answer choices

  Monarhia constituţională

  Monarhia absolutistă

  Republica

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Marea Criză sau Marea Depresiune a avut loc în:

  answer choices

  1925-1929

  1929-1933

  1933-1937

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Conducătorul fasciştilor italieni se numea:

  answer choices

  Adolf Hitler

  Benito Mussolini

  I. V. Stalin

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game