hướng dẫn sử dụng
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
2 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Chúng ta có thể dụng trình duyệt nào để tạo câu hỏi bằng quizizz?

  answer choices

  Google chrome

  Cốc Cốc

  Opera

  Internet Expoler

  Tất cả đều đúng

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Sau khi soạn xong câu hỏi chúng ta tiến hành cho học sinh ôn tập như thế nào

  answer choices

  Chia sẻ link để các bạn học sinh làm bài

  Các bạn học sinh sẽ tự động được thông báo

  Vào trình duyệt web gõ quizizz sau đó chọn Join game và bấm mã số

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game