Lucrare scrisă la matematică sem.l cls.a8a (tabletă)
35 minutes ago
daniela_boldea_44005
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Suma numerelor întregi din intervalul [-4,3) este...

  answer choices

  0

  -7

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ( 5 + a )2 =

  answer choices

  25+5a+a2

  25+10a+a2

 • Question 3
  60 seconds
  Report question
  Q.

  ( a + 4 )( a – 4 ) =

  answer choices

  a2+16

  a2-16

 • Question 4
  180 seconds
  Report question
  Q.

  Într-o piaţă se vând brazi de Crăciun cu 40 lei, 50 lei şi 90 lei. Preţul mediu al unui brad de Crăciun este ……..…lei. (media aritmetică)

  answer choices

  180

  60

 • Question 5
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Nicoleta a primit de la Moş Nicolae o tabletă cu ecranul în formă de dreptunghi cu lungimea 32 cm şi lăţimea 18 cm. Aria ecranului tabletei este …………cm2.

  answer choices

  576

  100

 • Question 6
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Sub formă de interval:

  answer choices

  [-2; 5]

  (-2; 5)

 • Question 7
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Lungimea diagonalei unui cub cu latura de 6 cm este ...

  answer choices
 • Question 8
  120 seconds
  Report question
  Q.
  answer choices

  2

  1

 • Question 9
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Rezultatul calculului (x+2x+3x):6x este egal cu:

  answer choices

  1

  x

 • Question 10
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Cel mai mare număr întreg din intervalul (-2;3) este egal cu:

  answer choices

  -1

  2

 • Question 11
  60 seconds
  Report question
  Q.
  answer choices

  a este număr irațional

  a este număr natural

 • Question 12
  180 seconds
  Report question
  Q.

  În piramida triunghiulară regulată VABC suma tuturor muchiilor este egală cu 30 cm și muchia bazei AB=4 cm. Muchia laterală VA are lungimea egală cu:

  answer choices

  4 cm

  6 cm

 • Question 13
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Alegeți afirmațiile adevărate

  answer choices

  OM nu este linie mijlocie în triunghiul VAC.

  Dreapta OM este paralelă cu planul (VAB)

 • Question 14
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Rădăcina pătrată a lui 100 este …

  answer choices

  50

  10

 • Question 15
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Lungimea unui cerc cu

  raza de 1 cm este …

  answer choices

  4π cm

  2π cm

 • Question 16
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Descompuneţi: x2 + 4x - 12 = ...

  answer choices

  (x - 6) ⋅ (x + 2)

  (x + 6) ⋅ (x - 2)

 • Question 17
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Rezultatul calculului ( - 12x5y2z ) : ( - 4x2yz ) este:

  answer choices

  -3x3

  3x3y

 • Question 18
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Soluția pe R a inecuației 1 - x < 0 este:

  answer choices

  (1, +∞)

  ( -1, +∞)

 • Question 19
  180 seconds
  Report question
  Q.

  Soluțiile pe R ale ecuației |2 x - 3 | = 5 sunt:

  answer choices

  -1 și 4

  1 și -4

 • Question 20
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Partea întreagă a numărului x = - 2,5 este:

  answer choices

  -3

  -2

 • Question 21
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Fie ABCDA'B'C'D' cub. Măsura unghiului dintre BC și AA' este:

  answer choices

  0

  90

 • Question 22
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Fie ABCD un tetraedru regulat, de latură 4 cm. Suma lungimilor tuturor laturilor este:

  answer choices

  24 cm

  20 cm

 • Question 23
  120 seconds
  Report question
  Q.
  answer choices

  5

  1

 • Question 24
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Fracţia zecimală 1,(3), scrisă sub forma unei fracţii ordinare ireductibile, este egală cu …

  answer choices

  3/4

  4/3

 • Question 25
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Suma lungimilor muchiilor unui cub cu muchia de 10 cm este egală cu …

  answer choices

  120 cm

  80 cm

 • Question 26
  180 seconds
  Report question
  Q.
  answer choices

  7

  49

 • Question 27
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Fie paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH. Atunci:

  answer choices

  AE este paralelă cu planul (BCG)

  AE paralelă cu BG

 • Question 28
  60 seconds
  Report question
  Q.

  În piramida patrulateră regulată VABCD ,considerăm E mijlocul lui VD şi F mijlocul lui VC. Precizaţi răspunsul corect.

  answer choices

  EF linie mijlocie în triunghiul VDC .

  Planul (ABC) nu este planul (ABCD).

 • Question 29
  60 seconds
  Report question
  Q.

  În cubul ABCDA'B'C'D' , măsura unghiului dintre BC' şi BD este de

  answer choices

  45°

  60°

 • Question 30
  60 seconds
  Report question
  Q.

  În cubul ABCDA'B'C'D' măsura unghiului dintre dreptele AD' şi CB' este de

  answer choices

  45°

  90°

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game