QUIZ
Teza clasa a VII-a, sem I, 2019-2020
a year ago by
10 questions
Q.

Media geometrică a numerelor 4 și 9 este egală cu

answer choices

6,5

36

6

13

Q.

Perimetrul unui paralelogram cu dimensiunile de 3 cm și 5 cm este egal cu ...cm.

answer choices

8

16

15

18

Q.

Daca  3a=453\sqrt{a}=\sqrt{45}  atunci a=.... .

answer choices

15

5

25

15

Q.

Mulțimea de soluții ale ecuației  este egală cu x2=5x^2=-5  

answer choices

5 si -5

-5

 5, 5\sqrt{5},\ -\sqrt{5}  

multimea vida

Q.

Raul a cumpărat două caiete la prețul de 1,25 lei și trei caiete la prețul de 1,5 lei. Prețul mediu al

unui caiet a fost de………………lei

answer choices

1,4

1,375

1,3

1,5

Q.

Dacă patrulaterul convex ABCD are toate unghiurile congruente, atunci  \angle  D=.......

answer choices

 45°45^{\degree}  

 30°30^{\degree}  

 90°90^{\degree}  

 360°360^{\degree}  

Q.

Știind că linia mijlocie a unui trapez are lungimea egală cu 27 cm și segmentul determinat de

mijloacele diagonalelor trapezului are lungimea de 19 cm, aflați lungimile bazelor trapezului.

answer choices

92 si 16 cm

48 si 6 cm

46 si 8 cm

23 si 4 cm

Q.

Calculați media aritmetică a numerelor  a=5243a=5\sqrt{24}-3  si  b=254+3b=2\sqrt{54}+3  

answer choices

 868\sqrt{6}  

8

 6\sqrt{6}  

10

Q.

 În trapezul isoscel ABCD, cu AB si CD paralele, construim înălțimea AE, E  \in  CD. Dacă  \angle  D=  45°45^{\degree}  ,
             AB = 5 cm și AE = 3 cm, aflați aria trapezului ABCD, exprimata in  cm2cm^2  .

answer choices

24

54

9

13

Q.

Stabiliți care dintre numerele  și  este mai mare, unde a=35 si b=43a=-3\sqrt{5}\ si\ b=-4\sqrt{3}  

answer choices

a

b

sunt egale

Quizzes you may like
19 Qs
Números Reais
103 plays
14 Qs
Raíces Segundos Medios
40 plays
14 Qs
Racionalización
119 plays
12 Qs
Prueba Corta Números Imaginarios
37 plays
11 Qs
Irracionales
44 plays
11 Qs
Raíces I
44 plays
13 Qs
Raíces
44 plays
11 Qs
Array
3.0k plays
Why show ads?
Report Ad