Powtórzenie - klasa 7 - klimat, rzeki, gleby, rośliny
a month ago
michal812_32696
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie gleby na mapie zaznaczone są kolorem zielonym?

  answer choices

  brunatne

  bagienne

  czarne ziemie

  mady

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który opisy pasują do gleb zaznaczonych kolorem czarnym?

  answer choices

  żyzne gleby w dolinach rzecznych

  jedne z najżyźniejszych gleb na świecie

  tworzą się na lessach pod stepami

  tworzą się na piaskach pod lasami iglastymi

  niewielka żyzność

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka gleba widoczna jest na profilu?

  answer choices

  czarnoziem

  gleba brunatna

  mada

  rędzina

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który opis dotyczy gleby widocznej na profilu?

  answer choices

  dość żyzna, lecz trudna w uprawie

  gleba o małej żyzności występująca w górach

  typowa gleba dolin rzecznych

  charakterystyczna gleba, którą porastają lasy iglaste

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na mapie przedstawione są izotermy charakterystyczne dla

  answer choices

  stycznia

  marca

  czerwca

  września

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki las przedstawiony jest na zdjęciu?

  answer choices

  bór

  olsy

  łęgi

  grąd

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W której miejscowości są wyższe roczne amplitudy temperatury powietrza?

  answer choices

  Suwałki

  Świnoujście

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W której miejscowości klimat jest bardziej kontynentalny?

  answer choices

  Suwałki

  Świnoujście

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie gleby występują pod formacją roślinną ze zdjęcia?

  answer choices

  brunatne

  płowe

  czarnoziemy

  bielice

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki procent powierzchni Polski zajmują gleby, które możemy uznać za żyzne?

  answer choices

  około 50

  powyżej 80

  nieco ponad 30

  poniżej 10

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W jakiej porze roku na rzekach w podanym klimacie będą występować najsilniejsze powodzie?

  answer choices

  zima

  wiosna

  lato

  jesień

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game