หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบดนตรี
20 minutes ago
peraya
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกอย่างไร

  answer choices

  เศร้า เหงา

  สดชื่น สบายใจ

  คึกคัก หนักแน่น เร้าใจ

  อ่อนหวาน นุ่มนวล ไพเราะ

  ไม่ซับซ้อน

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาค

  ตะวันออกเฉียงเหนื

  answer choices

  มีจังหวะหนักแน่น ฮึกเหิม ปลุกใจเท่านั้น

  มีลักษณะสนุกสนาน เร้าใจ แต่ชับซ้อน

  มีลักษณะเนิบช้า โหยหวน และไม่ชับข้อน

  มีจังหวะและทำนองที่เรียบง่าย ชัดเจน

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ภาษาที่ใช้ขับร้องเพลงในกลุ่มวัฒนธรรม

  สนุกสนานกันตรึมสวนใหญ่มีสำเนียงการขับร้อง

  เป็นภาษาในข้อใด

  answer choices

  ภาษาลาว

  ภาษายาวื

  ภาษาเขมร

  ภาษามลายู

 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การบรรเลงกลองมองเชิงมีจังหวะอย่างไร

  answer choices

  จังหวะซ้ำ อ่อนหวาน

  จังหวะข้า สนุกสนาน คึกคัก

  จังหวะปานกลาง ฟังสบาย

  จังหวะเร่งเร้า ดุดัน แข็งกร้าว

 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  การบรรเลงวงกลองยาวให้ความรู้สึกอย่างไร

  answer choices

  เศร้า โหยหวน

  นุ่มนวล อ่อนหวาน

  สงบ เยือกเย็น

  สนุกสนาน เร้าใจ

 • Question 6
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ดนตรีพื้นบ้านมีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร

  answer choices

  ทำให้คนในท้องถิ่นได้รับความสุขสะดวกสบาย

  ทำให้คนในท้องถิ่นมความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

  ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ และมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น

  ทำให้คนในท้องถิ่นผ่อนคลาย มีความสุขสนุกสนาน

 • Question 7
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางสะท้อนถึงสิ่งใดในภูมิภาค

  answer choices

  ความมีนำไจ รักความสนุกสนานของคนในภูมิภาค

  ความทันสมัย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาค

  ความเจริญรุ่งเรื่อง ความสะดวกสบายของคนในภูมิภาค

  ความสวยงามของธรรมชาติและบุคลิกหน้าตาของคนในภูมิภาค

 • Question 8
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ดนตรีพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีจังหวะเรียบง่ายเด่นกว่าทำนอง

  ใช้ภาษาท้องถิ่น มีการบรรเลงขับร้องที่มี

  กฎเกณฑ์ตายตัว

  มีเนื้อร้องที่ใช้ภาษาเป็นทางการ เพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะ

  มีทำนองที่ขับข้อน หลากหลาย ที่ทำให้ดนตรีและบทเพลงมีเอกลักษณ์

 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร

  answer choices

  จังหวะดึกคัก เร้าใจ หนักแน่นกว่าภาคอื่น

  ดนตรีส่วนใหญ่มีความอ่อนหวาน นุ่มนวลกว่าภาคอื่น

  มีบทเพลงที่มีเนื้อร้องทันสมัย สนุกสนาน

  มีจังหวะและทำนองที่ซับซ้อนกว่าภาคอื่น

 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของดนตรีพ้นบ้าน

  answer choices

  คีตลักษณ์

  สีสันของเสียง

  การประสานเสียง

  เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game