Geografia-Hubal
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Powłoka Ziemi zbudowana z mieszaniny gazów to:

  answer choices

  ATMOSFERA

  LITOSFERA

  PEDOSFERA

  HYDROSFERA

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Która z warstw nie wchodzi w skład atmosfery :

  answer choices

  TROPOSFERA

  STRATOSFERA

  TERMOSFERA

  PEDOSFERA

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Do czynników wpływających na temperaturę powietrza należą:

  answer choices

  SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA

  RZEŹBA TERENU

  PRĄDY MORSKIE

  CYRKULACJA ATMOSFERYCZNA

 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Które z wymienionych są wiatrami okresowymi :

  answer choices

  BRYZA,FEN

  MONSUN,BRYZA

  MONSUN,PASAT

 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Ciśnienie atmosferyczne w górach jest znacznie wyższe niż na nizinach:

  answer choices

  PRAWDA

  FAŁSZ

 • Question 6
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Jak nazywają się linie łączące punkty o tych samych wartościach ciśnienia:

  answer choices

  IZOHIETY

  IZOBARY

  IZOTERMY

  IZOPASKALE

 • Question 7
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Ile jest stref klimatycznych na Ziemi:

  answer choices

  5

  6

  7

  8

 • Question 8
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Jednostką miary wilgotności nie jest:

  answer choices

  g/m³

  %

  °C

  hPA

 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Monsun zimowy jest wiatrem chłodnym i suchym:

  answer choices

  PRAWDA

  FAŁSZ

 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Komórka cyrkulacyjna Hadleya

  answer choices

  występuje między zwrotnikiem, a równikiem

  występuje w strefie podbiegunowej

  występuje na półkuli południowej

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game