QUIZ
teza cls.a VII-a / semI
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
14 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului este  36+144\sqrt{36}+\sqrt{144}  

  answer choices

  75

  20

   180\sqrt{180}  

  18

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu:

  answer choices

  12 cm2cm^2

  36 cm2cm^2

  96  m2m^2

  6 cm2cm^2

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un paralelogram ABCD are m(  \angle  A)= 70 °\degree  . Atunci m( \angle  B) este:

  answer choices

  70 °\degree  

  110 °\degree  

  80 °\degree  

  40 °\degree  

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria rombului ABCD cu diagonalele AC=12 cm si BD = 8 cm este

  answer choices

  8 cm2

  48 cm2

  12 cm2

  10 cm2

 • Question 5
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie dreptunghiul ABCD cu lungimea egală cu dublul lăţimii. Dacă lungimea este de 48 cm , atunci perimetrul dreptunghiului are valoarea de

  answer choices

  144 cm

  96 cm

  128 cm

  192 cm

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie paralelogramul ABCD din figură cu DE=10cm , AB=16cm și m(∡A)=300 , aria acestuia este de

  answer choices

  80 cm2

  160 cm2

  46 cm2

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezolvând corect √36 : √9 +√9 ⋅√16 se obține rezultatul

  answer choices

  14

  25

  15

  30

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Descompuneți în factori primi și scoateți factorii de sub radical √180 :

  answer choices

  3√10

  6√10

  6√6

  6√5

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dintre  2-\sqrt{2}  şi  5-\sqrt{5}  mai mare este ...

  answer choices

   2-\sqrt{2}  

   5-\sqrt{5}  

  0

  -1

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   Raţionalizaţi :   42\frac{4}{\sqrt{2}}  

  answer choices

   222\sqrt{2}  

   2\sqrt{2}  

  2

   424\sqrt{2}  

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un trapez isoscel ABCD are unghiul A = 60º şi baza mică CD = 8 cm, iar latura oblică de 6 cm. Baza mare AB are ... cm.

  answer choices

  14 cm

  10 cm

  12 cm

  16 cm

 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul este

  answer choices

  9

  3

  27

  8

 • Question 13
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trapezul dreptunghic ABCD are AB || CD, m(∢A) = 90° , m(∢B) = 45°, AB = 24 cm și CD = 12cm. Alegeți enunțurile adevărate.

  answer choices

  m(∢BCD) = 135°

  AD = 12 cm

  AABCD = 216 cm 2

  PABCD = 48 cm

 • Question 14
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un dreptunghi ABCD, cu AB=10 cm si BC = 8 cm are aria egală cu

  answer choices

  80 cm2

  18 cm2

  15 cm2

  30 cm

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code