Civilizaţia greacă şi sinteza elenistică
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Triburile elene sunt de origine:

  answer choices

  semita

  mongola

  indo- europeana

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cei mai vechi locuitori ai Greciei au fost:

  answer choices

  pelasgii

  aheii

  dorienii

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Micene a fost o cetate intemeiata de:

  answer choices

  ahei

  dorieni

  ionieni

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Grecia antica cuprindea si cetatile de pe ţărmul:

  answer choices

  vestic al Africii

  vestic al Asiei Mici

  vestic al Europei

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zeii olimpieni erau în numar de:

  answer choices

  20

  10

  12

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Iliada este inspirată din razboiul împotriva cetaţii:

  answer choices

  Micene

  Troia

  Sparta

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Civilizatia miceniană a fost distrusă de:

  answer choices

  ahei

  ionieni

  dorieni

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Epoca homerica a fost reconstituita pe baza poemelor:

  answer choices

  Ramayana şi Mahabharata

  Iliada şi Odiseea

  Epopeea lui Ghilghameş şi Cartea morţilor

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Arheologul care a descoperit ruinele cetaţii Troia a fost:

  answer choices

  Arthur Evans

  M.T.Varra

  Heinrich Schliemann

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Marea colonizare greacă a avut loc între:

  answer choices

  sec. VII-VI î.Hr.

  sec. VI-V î. Hr.

  VIII-VI .Hr.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul sistem de guvernare cunoscut de Atena a fost cel:

  answer choices

  aristocratic

  democratic

  monarhic

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cele mai importante polisuri greceştia au fost:

  answer choices

  Atena şi Troia

  Sparta şi Atena

  Atena şi Micene

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sparta a fost întemeiata de:

  answer choices

  ahei

  eolieni

  dorieni

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Începând cu sec. IX î.Hr.grecii s-au organizat în oraşe- state numite:

  answer choices

  polisuri

  metropole

  colonii

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sparta a dobândit hegemonia în:

  answer choices

  Creta

  Pelopones

  Attica

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Razboaiele medice reprezintă confruntările dintre:

  answer choices

  greci şi romani

  greci şi persani

  greci şi egipteni

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Democraţia este o formă de guvernare în care puterea aparţine:

  answer choices

  aristocraţiei

  periecilor

  demosului

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perşii au fost înfrânţi definitiv de greci la:

  answer choices

  Plateea

  Salamina

  Termopile

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Grecia a fost cucerită de către:

  answer choices

  perşi

  macedoneni

  romani

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Conducătorul perşilor la Salamina a fost împaratul:

  answer choices

  Xerxes

  Darius I

  Cirus

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alexandru cel Mare a devenit rege al Macedoniei în anul:

  answer choices

  480 î.Hr.

  323 î.Hr.

  336 î.Hr.

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alexandru cel Mare a cucerit:

  answer choices

  Imperiul Roman

  Macedonia

  polisurile greceşti

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Macedonia a cucerit lumea greacă în urma confruntării de la:

  answer choices

  Cheroneea

  Granicus

  Issos

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jocurile olimpice erau organizate în cinstea zeului:

  answer choices

  Apollo

  Zeus

  Poseidon

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Myron a fost pentru cultura greaca un vestit:

  answer choices

  sculptor

  pictor

  arhitect

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Părintele istoriei este considerat:

  answer choices

  Pitagora

  Herodot

  Socrates

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Educaţia spartană punea accent pe:

  answer choices

  matematică

  istorie

  instrucţie militară

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bătălia de la Maraton a avut loc în:

  answer choices

  istm

  câmpie

  strâmtoare

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Printre marii istorici ai Greciei antice s-au aflat:

  answer choices

  Socrate şi Platon

  Pitagora şi Euclid

  Herodot şi Tucidide

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hegemonia reprezintă:

  answer choices

  o probă sportivă

  o coaliţie de state

  o supremaţie

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game