Statul medieval şi instituţiile sale
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dobrogea a fost integrată Ţării Româneşti în timpul domniei lui:

  answer choices

  Basarab I

  Nicolae Alexandru

  Mircea cel Bătrân

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bătălia din 9-12 nov. 1330 a fost cea de la:

  answer choices

  Ghindăoani

  Posada

  Câmpulung

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  O formaţiune prestatala este:

  answer choices

  "oastea cea mare"

  cnezatul

  comitatul

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trecerea munţilor şi întemeiatul de ţară este:

  answer choices

  descălecatul

  marca

  domnia

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Primul comitat a fost cel al:

  answer choices

  Banatului

  Bihorului

  Timişului

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Germanii din Transilvania sunt:

  answer choices

  maghiarii

  saşii

  secuii

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Întemeietorul statului medieval Moldova a fost:

  answer choices

  Basarab I

  Bogdan

  Dragoş

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Voievodat de la sud de Carpaţi:

  answer choices

  Voievodatul lui Seneslau

  Voievodatul lui Menumorul

  Voievodatul lui Ahtum

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Formaţiune prestatală atestată la est de Carpaţi:

  answer choices

  Ţara Cavarnei

  Cnezatul lui Farcaş

  Codrii Cosminului

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Instituţia politică centrală din Ţara Românească şi Moldova care exercita puterea era:

  answer choices

  Dregătoria

  Domnia

  Sfatul Domnesc

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reprezentanţii stărilor privilegiate alcătuiau:

  answer choices

  Marea Adunare a Ţării

  Sfatul Domnesc

  Domnia

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  La consolidarea statului medieval Ţara Românescă a contribuit:

  answer choices

  Petru Muşat

  Vladislav Vlaicu

  Roman I

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană în:

  answer choices

  1526

  1571

  1541

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  La consolidarea absolutismului princiar şi afirmarea independentă a Transilvaniei în sec. al XVII- lea, a contribuit:

  answer choices

  Ştefan Bathory

  Gheorghe Rakoczi I

  Sigismund de Luxemburg

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Autohtonii sunt:

  answer choices

  barbarii

  dregătorii

  băştinaşii

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game