Digitaliada- test 6 unghiuri, paralelism, perpendicularitate
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Dacă  AOABAO\perp AB  , atunci  unghiul  \angle OAB  este:

  answer choices

  ascuțit

  obtuz

  drept

  alungit

 • Question 2
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Dacă   MOABMO\perp AB   și O este mijlocul segmentului AB, atunci MO este:

  answer choices

  oblică față de AB

  bisectoarea unghiului  \angle  AOM

  mediatoarea segmentului AB

  bisectoarea unghiului  \angle  BOM

 • Question 3
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Dacă unghiurile   AOB  și AOC\angle AOB\ \ și\ \angle AOC  sunt două unghiuri adiacente complementare, atunci semidreptele [OB și [OC sunt:

  answer choices

  paralele

  perpendiculare

  semidrepte opuse

 • Question 4
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Măsura suplementului unghiului de 131o este:

  answer choices

  49o

  59o

  180o

  139o

 • Question 5
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Dacă două unghiuri sunt adiacente complementare, atunci unghiul format de bisectoarele lor are măsura de:

  answer choices

  90o

  45o

  180o

  60o

 • Question 6
  300 seconds
  Report question
  Q.

  În figura de mai sus unghiurile   \angle 1 și  \angle 2 sunt: 

  answer choices

  congruente

  suplementare

  complementare

  adiacente

 • Question 7
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Dacă două unghiuri sunt adiacente suplementare, atunci unghiul format de bisectoarele lor are măsura de:

  answer choices

  180o

  90o

  60o

  45o

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game