Teza 7
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  4+16:44+16:4  este

  answer choices

  5

  8

  12

  6

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dintre numerele 56 5\sqrt{6\ }  şi  737\sqrt{3}  mai mic este numărul

  answer choices

   737\sqrt{3}  

   565\sqrt{6}  

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rădăcina pătrată a numărului 121 este

  answer choices

  12

  13

  10

  11

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Latura unui patrat cu aria de 81 cm2 este

  answer choices

  9

  8

  81

  92

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Scoțând factorii de sub radical, numărul  50\sqrt{50}  

  answer choices

  25

   252\sqrt{5}  

   525\sqrt{2}  

   25225\sqrt{2}  

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Introducând factorii sub radical, numărul  272\sqrt{7}  obtinem

  answer choices

   14\sqrt{14}  

   28\sqrt{28}  

  14

  28

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă într-un romb ABCD unghiul A are masura de  60060^0  , atunci unghiul B are masura egala cu 

  answer choices

   60060^0  

   1200120^0  

   1300130^0  

   3000300^0  

 • Question 8
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria unui triunghi cu latura de 13 cm și înălțimea corespunzătoare ei de 8 cm este

  answer choices

  52 cm

  104 cm

  10,5 cm

 • Question 9
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

   Calculand 3+33 73 Calculand\ \sqrt{3}+3\sqrt{3\ }-7\sqrt{3\ }  se obtine

  answer choices

   43-4\sqrt{3}  

   3\sqrt{3}  

   33-3\sqrt{3}  

   333\sqrt{3}  

 • Question 10
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

   Efectuand calculele 20: 2+558 se obtineEfectuand\ calculele\ \sqrt{20}:\ \sqrt{2}+5\sqrt{5}\cdot\sqrt{8\ }se\ obtine  

  answer choices

   101010\sqrt{10}  

   111011\sqrt{10}  

   102010\sqrt{20}  

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.


   Dupa efectuarea calculelor 5108+327275 avem:Dupa\ efectuarea\ calculelor\ 5\sqrt{108}+3\sqrt{27}-2\sqrt{75}\ avem:  

  answer choices

   636\sqrt{3}  

   838\sqrt{3}  

   29329\sqrt{3}  

   737\sqrt{3}  

 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

   Rationalizand 2335 se obtine:Rationalizand\ \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}\ se\ obtine:  

  answer choices

   6315\frac{6}{3\sqrt{15}}  

   21530\frac{2\sqrt{15}}{30}  

   22  

   21515\frac{2\sqrt{15}}{15}  

 • Question 13
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Media geomertica a numerelor  a=6 si b=2(33+3)a=6\ si\ b=2\cdot\left(3\cdot3+3\right)  este:

  answer choices

  144

   666\sqrt{6}  

   1212  

   30\sqrt{30}  

 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

   În dreptunghiul ABCD, AC se intersectează cu BD în punctul O, AB=8 cm, BC=6 cm şi AO=5 cm. Perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu:

  answer choices

   p=24 cm p=24\ cm\   

   p=28 cm2p=28\ cm^2  

   p=28 cmp=28\ cm  

   p=48 cmp=48\ cm  

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie paralelogramul ABCD,cu masura unghiului A de  1500150^0  , atunci unghiul C are masura de: 

  answer choices

   30030^0  

   1500150^0  

 • Question 16
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  În dreptunghiul ABCD, AC se intersectează cu BD în punctul O, AB=8 cm, BC=6 cm şi AO=5 cm. Aria dreptunghiului ABCD este egala cu:

  answer choices

   A=24 cm A=24\ cm\   

   A=28 cm2A=28\ cm^2  

   A=48 cm2A=48\ cm^2  

   A=48 cmA=48\ cm  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game