Teza cls. aVIII-a
22 minutes ago
nikialexandru_93358
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Rezultatul calculului   23:32\sqrt{3}:\sqrt{3}  este:

  answer choices

  1

   3\sqrt{3}  

  2

  0

 • Question 2
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Descompuneţi : x2 – 144.

  answer choices

  ( x-12 )2

  ( x+12 )2

  ( x+12 )( x-12 )

  x + 12

 • Question 3
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Suma muchiilor unui cub este 24cm. Calculaţi muchia cubului .

  answer choices

  2 cm

  12cm

  8cm

  6 cm

 • Question 4
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi ( 2yx + 3xy ) : x.

  answer choices

  5x

  5y

  6

  5x2

 • Question 5
  30 seconds
  Report question
  Q.

  O dreaptă este paralelă cu un plan dacă este …. cu o dreaptă din plan.

  answer choices

  identică

  necoplanară

  paralelă

  perpendiculară

 • Question 6
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi:   (253231)151\left(\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\frac{2}{\sqrt{3}-1}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{5}-1}  

  answer choices

   3\sqrt{3}  

  1

   53\sqrt{5}-\sqrt{3}  

  0

 • Question 7
  120 seconds
  Report question
  Q.

  Pe planul dreptunghiului ABCD cu dimensiunile L = 4 cm şi l = 3 cm se ridică perpendiculara AM = 5 cm.Distanta de la M la C este egala cu....................

  answer choices

   52 cm5\sqrt{2}\ cm 

  10cm

  4 cm

  5 cm

 • Question 8
  60 seconds
  Report question
  Q.

  1. Se dă tetredrul regulat VABC de latură 6 cm. Aria unei fete laterale a tetraedrului este egala cu ...............

  answer choices

   93  cm29\sqrt{3}\ \ cm^2 

  6 cm26\ cm^2

   63 cm26\sqrt{3}\ cm^2 

   12 cm212\ cm^2 

 • Question 9
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Scrisă sub formă de interval mulţimea  este .....

  answer choices

  (  - \infty ; -7 ]

  (-7; 7)

  ( 7,100]

  7

 • Question 10
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Media aritmetică a numerelor este ............

  answer choices

  7

  -2

  10

 • Question 11
  30 seconds
  Report question
  Q.

  După raționalizarea fracției se obține ..............

  answer choices

  12

  -9

 • Question 12
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Media geometrica a numerelor este ............

  answer choices

  5

  0,2

  6

  1,72

 • Question 13
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Fie cubul ABCDEFGH . Daca AB || EF , BC||FG, AB∩BC={A} EF∩FG={F} AB,BC∈ (ABC) si EF,FG∈ (EFG) atunci:

  answer choices

  (ABC) | | (BCD)

  (AEF) | | (BCG)

  (ABC) | | (EFG)

  (AFG) | | (EBC)

 • Question 14
  30 seconds
  Report question
  Q.

  Piramida regulata VABCD are toate muchiile de lungime 10cm.
  i)  Calculați lungimea apotemei bazei. Rezultatul corect pentru apotema piramidei este: ...
  ii)  Calculați lungimea apotemei piramidei . Rezultatul corect pentru apotema piramidei este:         

  answer choices

   4  si  524\ \ si\ \ 5\sqrt{2} 

   8  si  108\ \ si\ \ 10 

   10  si 5310\ \ si\ 5\sqrt{3} 

   5  si 535\ \ si\ 5\sqrt{3} 

 • Question 15
  30 seconds
  Report question
  Q.

   Rezultatul calculului (4+x)22(x4)(x+4)+(x4)2 este...Rezultatul\ calculului\ \left(4+x\right)^2-2\left(x-4\right)\left(x+4\right)+\left(x-4\right)^2\ este...  

  answer choices

   x24x+4x^2-4x+4  

   6464  

   4x24x4x^2-4x  

  8

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game