Literatura Oświecenia

57
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  Image
  Słowa Kartezjusza "myślę, więc jestem" oznaczają, że
  człowiek nosi w sobie wiedzę o tym, co jest dobre a co złe
  żródło wszelkiej wiedzy pochodzi z rozumu ludzkiego
  człowiek powinien mieć odwagę posługiwać się własnym rozumem
  akt myślenia jest dowodem na to, że człowiek istnieje
 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  W epoce stanisławowskiej uwidoczniło się  wszechstronne oddziaływanie myśli oświeceniowej na kulturę polską poprzez m.in
  reformę systemu oświaty, rozwój czasopiśmiennictwa i teatru
  obiady czwartkowe, powstawanie bibliotek, popularyzacja czytelnictwa
  odkrycia i wynalazki techniczne oraz rozwój przemysłu
  powstanie uniwersytetu w Warszawie, działalność Kuźnicy Kołłątajowskiej, działalność Stanisława Staszica
 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt
  W epoce oświecenia występowały trzy nurty artystyczne
  sentymentalizm, klasycyzm, sentymentalizm
  roccoco, sentymentalizm, klasycyzm
  Sturm und Drangperiode, sentymentalizm, klasycyzm
  sentymentalizm, roccoco naturalizm
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes