TEZA Digi Sem I Cl. VIII - SGNR
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului (11 - 5 · 2)2 este

  answer choices

  1

  144

  12

  2

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Calculând 9√24 : 3√6 obținem

  answer choices

  3

  6

  3√2

  3√3

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului ( 2x3 +5x3 - 3x3 ) : 2x este

  answer choices

  2x2

  x2

  2x

  x

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Raționalizând numitorul 3/√27 obținem rezultatul

  answer choices

  √3

  3√3

  √3/3

  3

 • Question 5
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă suma muchiilor unui tetraedru regulat este 72 atunci o față laterală are aria de de

  answer choices

  36 cm

  36√3 cm

  12 cm

  12√3 cm

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mulțimea { x⋴R ∣ x ≤ -2 } scrisă sub formă de interval este

  answer choices

  ( - \infty ; 2 ]

  {0 , 1, 2}

  (0 ; 2)

  [2 ; + \infty )

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie cubul ABCDEFGH . Măsura unghiului dintre BG și AD are valoarea de

  answer choices

  900

  450

  300

  00

 • Question 8
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezolvând N = √2⋅(√2-6) - (√2-3)2- ( √2+2)⋅(√2-2)+6 , se obține că N este număr

  answer choices

  Natural

  Întreg

  Rațional

  Irațional

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Media geometrică a numerelor a=√11-√7 și b=√11+√7 este

  answer choices

  √2

  2

  11

  √11

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura alăturată aveţi paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH cu AB = 12 cm, BC =4√3 cm şi AE = 4 cm. Aria bazei este de

  answer choices

  16√3 cm2

  48 cm2

  48√3 cm2

  16 cm2

 • Question 11
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie ABCDEF o prismă triunghiulară regulată cu latura bazei de 6 cm și muchia laterală de 8 cm. Valoarea segmentului AE este de

  answer choices

  10 cm

  12 cm

  6√3

  8√3

 • Question 12
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pentru ABCDEF prismă triunghiulară regulată cu latura bazei de 6 cm și muchia laterală de 8 cm, distanța de la E la AC este de

  answer choices

  √71 cm

  √81 cm

  √91 cm

  8√3

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie prisma patrulateră regulată din figură. Dacă perimetrul bazei este este 48 cm și perimetrul unei fețe laterale este de 40 cm, cosinusul unghiului format de NS cu planul bazei este de

  answer choices

  4√22

  12√2 / √11

  3√11

  3√11 ⁄ 11

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game