Teza digital cl. a VIII a_ semestrul I 2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Rezultatul calculului   23:32\sqrt{3}:\sqrt{3}  este:

  answer choices

  1

   3\sqrt{3}  

  2

  0

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Aria dreptunghiului cu dimensiunile L = 6 cm şi l = 4 cm este ...

  answer choices

  18 cm2

  24 cm2

  12 cm2

  10 cm2

 • Question 3
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Descompuneţi : x2 – 4.

  answer choices

  ( x-2 )2

  ( x+2 )2

  ( x+2 )( x-2 )

  x + 2

 • Question 4
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Lungimea cercului de rază r = 2 cm este …

  answer choices

  2 cm

  π\pi cm

  2π2\pi cm

  4π4\pi cm

 • Question 5
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Suma muchiilor unui cub este 60 cm. Calculaţi muchia cubului .

  answer choices

  5 cm

  4 cm

  3 cm

  6 cm

 • Question 6
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi ( 2x + 3x ) : x.

  answer choices

  5x

  5

  6

  5x2

 • Question 7
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Unghiul format de diagonalele robului este de …

  answer choices

  45°45\degree

  0°0\degree

  180°180\degree

  90°90\degree

 • Question 8
  60 seconds
  Report question
  Q.

  O dreaptă este paralelă cu un plan dacă este …. cu o dreaptă din plan.

  answer choices

  identică

  necoplanară

  paralelă

  perpendiculară

 • Question 9
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Un tetraedru regulat are toate feţele triunghiuri …

  answer choices

  echilaterale

  oarecare

  isoscele

  dreptunghiuri

 • Question 10
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi:   (253231)151\left(\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\frac{2}{\sqrt{3}-1}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{5}-1}  

  answer choices

   3\sqrt{3}  

  1

   53\sqrt{5}-\sqrt{3}  

  0

 • Question 11
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Pe planul dreptunghiului ABCD cu dimensiunile L = 4 cm şi l = 3 cm se ridică perpendicularele AA’ = 4 cm şi CC’ = 2 cm.

  Calculaţi AC.

  answer choices

  7 cm\sqrt{7}\ cm

  3 cm

  4 cm

  5 cm

 • Question 12
  300 seconds
  Report question
  Q.

  1. Pe planul dreptunghiului ABCD cu dimensiunile L = 4 cm şi l = 3 cm se ridică perpendicularele AA’ = 4 cm şi CC’ = 2 cm. Determinaţi distanţa dintre A’ şi C’.

  answer choices

  33 cm3\sqrt{3}\ \ cm

  21 cm\sqrt{21}\ \ cm

  29 cm\sqrt{29}\ \ cm

  29 cm

 • Question 13
  300 seconds
  Report question
  Q.

  1. Se dă tetredrul regulat VABC de latură 4√̅ ̅3 cm.

  Determinaţi A ΔABC .

  answer choices

  123 cm212\sqrt{3}\ \ cm^2

  6 cm26\ cm^2

  163 cm216\sqrt{3}\ cm^2

  122 cm212\sqrt{2}\ cm^2

 • Question 14
  300 seconds
  Report question
  Q.

  1. Se dă tetredrul regulat VABC de latură 4√̅ ̅3 cm.

  Calculaţi măsura unghiului dintre VA şi BC.

  answer choices

  90°90\degree

  45°45\degree

  60°60\degree

  30°30\degree

 • Question 15
  300 seconds
  Report question
  Q.

  1. Se dă tetredrul regulat VABC de latură 4√̅ ̅3 cm.

  Calculaţi distanţa de la V la planul ( ABC ).

  answer choices

  221 cm2\sqrt{21}\ \ cm

  42 cm4\sqrt{2}\ \ cm

  4 cm

  23 cm2\sqrt{3}\ cm

 • Question 16
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi lungimea tangentei PT dusă din punctul P exterior cercului , situat la distanţa de 10 cm de centrul cercului de rază 6 cm.

  answer choices

  234 cm2\sqrt{34}\ cm

  42 cm4\sqrt{2}\ cm

  22 cm2\sqrt{2}\ cm

  8 cm

 • Question 17
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi aria patrulaterului PTOQ, unde O este centrul cercului de rază 6 cm, P este un punct exterior cercului situat la distanţa de 10 cm de centrul cercului, iar PT şi PQ sunt cele două tangente duse din P la cerc.

  answer choices

  60 cm2

  80 cm2

  48 cm2

  24 cm2

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game