TEZA CLASA A VIII-A SEM I 2019-2020
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului 28+18:3 este egal cu :

  answer choices

  32

  35

  34

  23

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calcului     15219215\sqrt{2}-19\sqrt{2}     este egal cu :

  answer choices

   32-3\sqrt{2}  

   42-4\sqrt{2}  

   52-5\sqrt{2}  

  3

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

   Fie  numerele:  x=87   ;  y=8+7.Fie\ \ numerele:\ \ x=8-\sqrt{7}\ \ \ ;\ \ y=8+\sqrt{7}.  Media aritmetica a numerelor este egală cu :

  answer choices

  20

  8

  16

  10

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   Rezultatul calculului  (x2y)2 este:Rezultatul\ calculului\ \ \left(x-2y\right)^2\ este:  

  answer choices

   x24xy+4y2x^2-4xy+4y^2  

   x22xy+4y2x^2-2xy+4y^2  

  5

   x24xy+2y2x^2-4xy+2y^2  

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un cub are muchia de lungime 8 cm, 
  atunci lungimea diagonalei sale este :

  answer choices

  2\sqrt{2}

  424\sqrt{2}

  838\sqrt{3}

  232\sqrt{3}

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  O piramidă triunghiulară regulată are suma tuturor muchiilor de 18 cm. Dacă feţele laterale sunt triunghiuri echilaterale , atunci perimetrul bazei este de :

  answer choices

  20

  9

  12

  6

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fie paralelipipedul dreptunghic ALGEBRIC.

  El va avea numărul de vârfuri egal cu :

  answer choices

  4

  6

  8

  5

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   Calculati  2(54)+45 si obtineti rezultatul :Calculati\ \ 2\left(\sqrt{5}-4\right)+\sqrt{45}\ si\ obtineti\ rezultatul\ :  

  answer choices

   5525\sqrt{52}  

   454\sqrt{5}  

   5585\sqrt{5}-8  

   55+85\sqrt{5}+8  

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

   Fie: (4x3)(4x+3)8x(2x1)+(x4)2 Fie:\ \left(4x-3\right)\left(4x+3\right)-8x\left(2x-1\right)+\left(x-4\right)^2\   
  Atunci rezultatul calculului este:

  answer choices

   x24x+4x^2-4x+4  

   x2+7x^2+7  

   4x24x+74x^2-4x+7  

  10

 • Question 10
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Piramida regulata VABCD are toate muchiile de lungime 12 dm.
  i)  Calculați lungimea apotemei bazei. Rezultatul corect pentru apotema piramidei este: ...
  ii)  Calculați lungimea apotemei piramidei . Rezultatul corect pentru apotema piramidei este:         

  answer choices

   4  si  524\ \ si\ \ 5\sqrt{2} 

   12  si  33312\ \ si\ \ 3\sqrt{33} 

   8  si  338\ \ si\ \ 3\sqrt{3} 

   6  si  636\ \ si\ \ 6\sqrt{3} 

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pe planul triunghiului ABC, dreptunghic în A, cu catetele AB = 60 cm şi AC = 80 cm se consideră perpendiculara MA pe planul triunghiului. Se dă distanța de la M la BC de 50 cm. Aflaţi:

  i)Rezultatul corect pentru BC este: .....cm

  ii)Lungimea înălțimii triunghiului ABC este de …. cm

  iii)Aflați cosinusul unghiul diedru dintre planele (MBC) și (ABC).

  answer choices

  i=20 ii= 30 iii=50 / 7

  i=200 ii= 45 iii=24/25

  i=100 ii= 48 iii=24/25

  i=110 ii= 26 iii=25/24

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game