pencil-icon
Build your own quiz

Business

University

Image

PERNIAGAAN SPM 2019 SET 2

1.1K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang benar mengenai Organisasi Bermotifkan Untung (OBU)?

  Modal daripada kerajaan, sumbangan dan yuran ahli

  Modal daripada pemilik, pinjaman dan keuntungan perniagaan

  Memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli

  Menjalankan perniagaan secara percuma

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat di bawah ini menunjukkan perubahan bentuk milikan perniagaan.


  Butik Sharin ---------diubah kepada--------Butik Sharin & Airin


  Mengapakah Sharin mengambil tindakan tersebut?

  I Perniagaan berterusan

  II Modal yang lebih besar

  III Risiko dapat disebarkan

  IV Menanggung liabiliti terhad

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah kelebihan memiliki syer dalam Syarikat Awam Berhad berbanding dengan Syarikat Sendirian Berhad?

  Pemilik syer dapat memindahkan milik syer dengan mudah

  Pemilik syer boleh menghadiri mesyuarat agung tahunan

  Pemilik syer berhak memilih ahli lembaga pengarah

  Pemilik syer menanggung liabiliti tidak terhad

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?