รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5
3 hours ago
jeejy_tomo_00368
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  เรียกว่ารูปอะไร

  answer choices

  พีระมิดฐานหกเหลี่ยม

  ปริซึมหกเหลี่ยม

  ทรงกระบอก

  กรวย

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  เรียกว่ารูปอะไร

  answer choices

  ทรงกระบอก

  ทรงกลม

  ปริซึม

  กรวย

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  รูปใดเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

  answer choices
 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดว่าเป็นทรงกระบอก

  answer choices

  เทียนไข

  ประตู

  หน้าต่าง

  ยาสีฟัน

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  answer choices

  กล่องยาสีฟัน

  เทียนไข

  กล่องสบู่

  ปีบ

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  สิ่งใดเป็นทรงกลม

  answer choices

  ลูกฟุตบอล

  ไม้บรรทัด

  ดินสอ

  สมุด

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  ถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร และสูง 5 เมตร ถังใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เมตร

  answer choices

  620 ลูกบาศก์เมตร

  540 ลูกบาศก์เมตร

  500 ลูกบาศก์เมตร

  450 ลูกบาศก์เมตร

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  นมสด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีปริมาตรเท่ากับข้อใด

  answer choices

  5 ลิตร

  500 มิลลิลิตร

  5 ลูกบาศก์มิลลิลิตร

  500 ลูกบาศก์เมตร

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร กล่องใบนี้มีความจุเท่าไร

  answer choices

  1,960 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  1,940 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  1,920 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  1,900 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  จากรูปมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

  answer choices

  6 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  5 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  4 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  3 ลูกบาศก์เซนติเมตร

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game