pencil-icon
Build your own quiz

University

Image

PERNIAGAAN SPM 2019 SET 1

1.9K
plays

34 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah tujuan penubuhan organisasi bermotifkan untung (OBU)?

  membantu golongan yang kurang berkemampuan

  meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan

  menyediakan premis perniagaan kepada usahawan

  menawarkan produk yang diminta oleh pengguna

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Manakah antara berikut persamaan di antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad?

  modal yang besar

  liabiliti terhad

  kewangan dirahsiakan

  syer bebas dipindah milik

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat berikut berkaitan dengan pemilikan perniagaan.


  • Firma Guaman Aaron & Malek


  Manakah yang benar berkaitan ciri pemilikan perniagaan di atas?

  rakan kongsi tidak melebihi 50 orang

  jangka hayat perniagaan berterusan

  penyata kewangan tidak dirahsiakan

  menanggung liabiliti tidak terhad

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?