Other

11th

Image

Prinsip perakaunan (Klasifikasi Akaun)

1.9K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tunai di tangan

  Aset

  Liabiliti

  Ekuiti Pemilik

  Belanja / Hasil

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Akuan Belum Bayar

  Aset

  Liabiliti

  Ekuiti Pemilik

  Belanja / Hasil

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Kenderaan

  Aset Bukan Semasa

  Aset semasa

  Liabiliti Bukan semasa

  Liabiliti semasa

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags