Teza clasa a VIII-a I
a day ago
ioantausean
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Cel mai mare numar intreg din intervalul ( -3 ; 0 ] este:

  answer choices

  0

  -2

  -1

  -3

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Suma lungimilor laturilor unui cub, care are diagonala 4√3 cm, este egala cu:

  answer choices

  60 cm

  48 cm

  60√3 cm

  48√3cm

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  VABC este o piramida triunghiulara regulata cu AB=5cm si VA=7cm. Suma tuturor muchiilor este egala cu:

  answer choices

  44 cm

  30 cm

  36 cm

  33 cm

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  VABC este o piramida triunghiulara regulata cu AB=6cm si VA=6cm. Aria totala este egala cu:

  answer choices

  90 cm2

  36 cm2

  72 cm2

  36√3 cm2

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Multimea A={ x real / x< 2 } scrisa ca interval este :

  answer choices

  (-∞,2)

  (2, +∞)

  [2,+∞)

  (-∞, 2]

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  In fig. 1 avem un cub. Masura unghiului dintre BC' si A`D este

  answer choices

  450

  900

  600

  00

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului este

  answer choices

  x2 +9

  2x+6

  x2 + 9+ 6x

  x2 + 3x +9

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Descompunerea in factori a expresiei este

  answer choices

  (x - 5)(x +5)

  (x- 5)2

  (x +5)2

  x(x-5)

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Media geometrica a numerelor a si b este

  answer choices

  4,5

  3

  6

  1

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului este

  answer choices

  56

  18√3

  54

  45

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  I paralelipipedul alaturat se cunosc AB = 4√3m , AD=4m si CC′ =8m. lungimea diagonalei BD′ este

  answer choices

  √22

  14√3

  828\sqrt{2}

  10

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Rădăcina pătrată a lui 225 este …

  answer choices

  15

  25

  10

  125

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Tetraedrul regulat este piramida triunghiulară regulată cu toate muchiile …

  answer choices

  perpendiculare două câte două

  congruente

  paralele

  de aceeasi lungime

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Un exemplu de numar iraţional mai mare decât 5 este …

  answer choices

  √̅2̅4̅

  √̅2̅0

  √̅2̅6

  36\sqrt{36}

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  I.3. În intervalul [-2; 5] se află un număr de … numere întregi.

  answer choices

  5

  8

  6

  7

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  II.1. In care dintre figurile de mai jos este reprezentata o piramida patrulatera regulata?

  answer choices
 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  Numărul |3-2√2|+|3-2√3|+2√2 - 1 este egal cu:

  answer choices

  √3

  2√3 - 1

  4√3+1

  1+4√3

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Descompunerea in factori a expresiei  x2+8x +12 este :x^2+8x\ +12\ este\ :  

  answer choices

  (x+2)(x+3)

  (x+3) (x+4)

  (x+2)(x+6) 

  (x-3) (x-4)

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Un patrat cu perimetrul de 24 cm are aria egala cu:

  answer choices

  24 cm2

  48 cm2

  64 cm2

  36 cm2

 • Question 20
  300 seconds
  Q.

  .Calculați măsura unghiului determinat de muchie laterală SA cu planul bazei (ABC) stiind ca piramida SABCD are toate muchiile egale

  answer choices

  300

  900

  450

  600

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game