แบบทดสอบ เรื่อง บทพากย์เอราวัณ
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  "เพลารอยพลอยประดับดุมวง กึกก้องกำกง

  กระทบกระทั่งธรณี"

  บทประพันธ์ที่กำหนดให้ไม่มีศิลปะการประพันธ์ในข้อใด

  answer choices

  การเล่นเสียงพยัญชนะ

  การเล่นเสียงสระ

  การเล่นคำพ้อง

  การเล่นคำซ้ำ

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  อินทรชิตได้รับพรจากพระพรหมให้สามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้

  อินทรชิต หมายถึง ชนะพระอินทร์

  อินทรชิตเดิมมีชื่อว่ารณพักตร์เป็นบุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

  อินทรชิตมีอาวุธวิเศษ คือ ศรพรหมมาส ศรนาคบาศ และศรวิษณุปาณัม

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  จุดประสงค์ในการแต่งเรื่องบทพากย์เอราวัณคือข้อใด

  answer choices

  ใช้สำหรับแสดงโขน

  ใช้สำหรับแสดงละครใน

  ใช้สำหรับแสดงละครนอก

  ใช้สำหรับแสดงละครเวที

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  จากรูปภาพที่ปรากฏเป็นคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  กาพย์ยานี ๑๑

  กาพย์ฉบัง ๑๖

  โคลงสี่สุภาพ

  กลอนสุภาพ

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงช้างเอราวัณได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  ช้างเอราวัณ ๑ เศียรมีงา ๗ งา สรุปแล้วมีงาทั้งหมด ๒๓๙ งา

  งาช้างเอราวัณ ๑ งา มีสระบัว ๗ สระ สรุปแล้วมีสระบัวทั้งหมด ๑,๖๑๙ สระ

  สระบัว ๑ สระ มีกอบัว ๗ กอบัว สรุปแล้วมีกอบัวทั้งหมด ๑๑,๓๑๙ กอบัว

  กอบัว ๑ กอบัว มีดอกบัว ๗ ดอก สรุปแล้วมีดอกบัวทั้งหมด ๗๙,๒๓๙ ดอก

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  เหตุใดพระลักษมณ์จึงพลาดจนต้องศรของอินทรชิต

  answer choices

  อิทรชิตมีความสามารถในการสู้รบเป็นอย่างมาก

  เนื่องจากสู้รบมาเป็นเวลานานทำให้พระลักษมณ์เสียที

  ศรของอินทรชิตเป็นศรที่พระพรหมประทานให้จึงมีฤทธิ์มาก

  พระลักษมณ์มัวแต่เพ่งดูเทวดาอย่างเพลิดเพลิน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  บทพากย์เอราวัณใช้โวหารในการเขียนตามข้อใด

  answer choices

  บรรยายโวหาร

  พรรณนาโวหาร

  เทศนาโวหาร

  สาธกโวหาร

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  บทอาขยานบทหลัก เรื่อง บทพากย์เอราวัณ มีรสในวรรณคดีสันสกฤตรสใด

  answer choices

  ศฤงคารรส

  หาสยรส

  ภยานกรส

  อัพภูตรส

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ อุปมา

  answer choices

  อินทรชิตบิดเบือนกายิน เหมือนองค์อมรินทร์

  ทรงคชเอราวัณ

  ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผ่องผิวพรรณ

  สีสังข์สะอาดโอฬาร์

  สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา

  ดั่งเพชรรัตน์รูจี

  จับระบำรำร่ายส่ายหา ชำเลืองหางตา

  ทำทีดังเทพอัปสร

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  "ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร โตมรศรชัย

  พระขรรค์คทาถ้วนตน"

  บทประพันธ์นี้กล่าวถึงอาวุธกี่ชนิด

  answer choices

  ๓ ชนิด

  ๔ ชนิด

  ๕ ชนิด

  ๖ ชนิด

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ บุคคลสมมุติ

  answer choices

  ลูกครุฑพัดตกฉิมพลี หัสดินอินทรี

  คาบช้างก็วางไอยรา

  มาตลีสารถีเทวัญ กรกุมพระขรรค์

  ขับรถมากลางจัตุรงค์

  บ้างเปิดแกลแก้วแววไว โปรยทิพมาลัย

  ซ้องสาธุการบูชา

  สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย อ่อนเอียงเพลียงปลาย

  ประนอมประนมชมชัย

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องการจัดทัพของอินทรชิต

  answer choices

  ทัพหน้าคือครุฑ กินนร และนาค ทัพหลังเทพารักษ์ ปีกซ้ายคนธรรพ์

  ปีกขวาวิทยาธร

  ทัพหน้าเทพารักษ์ ทัพหลังคือคนธรรพ์ ปีกซ้ายวิทยาธร ปีกขวาคือคนธรรพ์

  ทัพหน้าคือเทพารักษ์ ทัพหลังคือครุฑ กินนร และนาค

  ปีกซ้ายคือวิทยาธร ปีกขวาคือคนธรรพ์

  ทัพหน้าคือคนธรรพ์ ทัพหลังคือวิทยาธร ปีกซ้ายคือครุฑ กินนร และนาค ปีกขวาคือเทพารักษ์

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  จากรูปภาพตัวละครที่กำหนดให้ภาพใดคืออินทรชิต

  answer choices
 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  "เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน ซองหางกระวิน

  สร้อยสายชนักลักทอง”

  คำประพันธ์ข้างต้นเป็นรสวรรณคดีใด

  answer choices

  เสาวรจนี

  นารีปราโมทย์

  พิโรธวาทัง

  สัลลาปังคพิสัย

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงมณีนพรัตน์ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  มุกดาเป็นอัญมณีที่เกิดจากแร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะสีขาวนวลหรือหมอกมัว

  เพทายเป็นอัญมณีที่เกิดจากแร่พวกซิลิเกต มีหลากหลายสี มักมีการเผาเพื่อให้เกิดสีตามต้องการ โดยมากมีสีฟ้า และสีขาว

  มรกตเป็นอัญมณีสีเขียว หากเป็นสีเขียวเข้มหรือเขียวใบไม้ทั้งเนื้อจะมีราคาแพงที่สุด

  โกเมนเป็นอัญมณีสีแดง มีมากในจังหวัดจันทบุรี สามารถเสริมดวงในด้านเสริมพลังความน่าเชื่อถือ

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game