Fizika-9
2 hours ago
jonasjanos_01780
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
22 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Mit nevezünk ionoknak?

  answer choices

  Azokat a részecskéket, amelyekben a protonok és elektronok száma megegyezik

  Azokat a részecskéket, amelyekben a protonok és elektronok száma különbözik

  Azokat a részecskéket, amelyekben nincsenek protonok

  Azokat a részecskéket, amelyekben nincsenek elektronok

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Mit jelent az elektronhiány kifejezés?

  answer choices

  Az atomnak több elektronja van a kelleténél

  Az atomnak kevesebb elektronja van a kelleténél

  Az atomnak nincs elektronja

  Az atomnak több a neutronja mint a protonja

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Mit jelent az elektrontöbblet kifejezés?

  answer choices

  Az atomnak több a neutronja mint a protonja

  Az atomnak nincs elektronja

  Az atomnak kevesebb elektronja van a kelleténél

  Az atomnak több elektronja van a kelleténél

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Mit látsz a képen?

  answer choices

  elektroszóp

  elektrométer

  vasember

  karácsonyfa

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Mit látsz a képen?

  answer choices

  elektroszkóp

  elektrométer

  óra

  dob

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Mi a különbség az elektroszkóp és az elektrométer között?

  answer choices

  Az elektrométernek skálája is van

  Az elektroszkópnak nincs skálája

  Már a kérdést sem értem

  Semmi

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Az elektromos erő egyenesen arányos a töltések nagyságával és fordítottan arányos a köztük levő távolsággal.

  answer choices

  Colombo törvénye

  Coulomb törvénye

  Newton törvénye

  Kolombusz törvénye

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Két villamosan gerjesztett polietiléncsík

  answer choices

  vonzza egymást

  taszítja egymást

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  A polietiléncsík töltése

  answer choices

  negatív

  pozitív

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Mivel szemléltetjük a mágneses mezőt?

  answer choices

  indukcióvonalakkal

  magnetoszférával

  elektromos mezővel

  Coulomb törvényével

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  A mágnes azonos pólusai .............. egymást.

  answer choices

  vonzzák

  taszítják

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  A mágnes ellentétes pólusai .............. egymást.

  answer choices

  taszítják

  vonzzák

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Mit nevezzünk ferromágneses anyagoknak?

  answer choices

  Azokat az anyagokat, amelyekre nem hat a mágnes

  Azokat az anyagokat, amelyekre a vas hat

  Azokat az anyagokat, amelyekre a mágnes hat

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  A mágnes középső részét mágnesesen .................. tekintjük.

  answer choices

  idegesnek

  semlegesnek

  sekélyesnek

  elektromosnak

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Mit látsz a képen?

  answer choices

  gyufaszálakat

  az anyag részecskéi mágneseződnek

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Mit nevezünk magnetoszférának?

  answer choices

  A Föld mágneses mezejét

  A Nap mágneses mezejét

  A Hold mágneses mezejét

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Mi található az atommagban?

  answer choices

  proton és elektron

  proton és neutron

  elektron és neutron

  elektron

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Mit nevezünk szabad elektronnak ?

  answer choices

  amelyek szabadon szállnak a széllel

  amelyek a fémekben egyenletes elosztásban rendezetlenül mozognak

  amelyek szabadon jönnek-mennek a nem vezető anyagokban

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Az elektromos töltés jele:

  answer choices

  T

  C

  Q

  N

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Az elektromos töltéseket csakis vezetőkkel vihetjük át a testek között.

  answer choices

  Igaz

  Hamis

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Melyik ábrán vannak helyesen szemléltetve a töltések az elektroszkópon?

  answer choices

  A

  B

  C

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Milyen pólusai vannak egy rúd mágnesnek?

  answer choices

  kelet / nyugat

  észak / nyugat

  észak / dél

  észak / kelet

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game