QUIZ
ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ม.1
a year ago by
20 questions
Q.

เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลจากพงศาวดารมอญในสมัยใด

answer choices

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 4

Q.

เพราะเหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า

answer choices

เพราะต้องการขยายอาณาเขตลงมาทางตอนใต้

อยากทอดพระเนตรเห็นทหารที่มีฝีมือรำทวนต่อสู้ตัวต่อตัวกับกามะนี

ต้องการทดสอบความสามารถของแม่ทัพ ของพระองค์

เกิดภัยที่ประเทศของตน จึงต้องการมาปกครองหัวเมืองทางใต้

Q.

เหตุใดจึงกล่าวว่าการสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์อันยิ่งใหญ่

answer choices

เป็นเหตุการณ์ต่อสู้กันระหว่างทหารสองฝ่าย ประชาชนเดือดร้อน

เป็นเหตุการณ์ต่อสู้กันระหว่างทหารสองฝ่าย ประชาชนไม่เดือดร้อน

เป็นเหตุการณ์ที่มีเทพยดาลงมาเข้าร่วมรับชม

ไม่มีข้อใดถูกต้อง

Q.

เรื่องราชาธิราชมีวัตถุประสงค์ในการแต่งตาม

ข้อใด

answer choices

เพื่อเป็นคติบำรุงปัญญาแก่ประชาชน

เพื่อใช้เป็นตำราในการทำสงคราม

เพื่อให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองของตน

เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่แม่ทัพนายกองทั้งหลาย

Q.

เหตุการณ์ที่พระเจ้ามณเฑียรทองตรัสพลั้งพระโอษฐ์ โดยเรียกพระราชนัดดาว่า “ลูกอ้ายเชลย” เป็นเหตุให้ สมิงพระรามน้อยใจและหลบหนีกลับไปหงสาวดีนั้น ให้บทเรียนแก่ผู้อ่านเรื่องใดมากที่สุด

answer choices

พูดดีทำให้คนรัก

พูดให้ถูกกาลเทศะ

พูดให้ไพเราะอ่อนหวาน

พูดไม่คิดทำให้เกิดความสูญเสีย

Q.

เหตุใดสมิงพระรามจึงเปลี่ยนใจคิดอาสาออกไปต่อสู้กับกามะนี

answer choices

เพื่อหวังอามิสสินจ้างรางวัล

เพื่อตัดกำลังข้าศึกมิให้ยกล่วงไปถึงหงสาวดี

เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกว่าทหารมอญไม่มีฝีมือในการต่อสู้

เพื่อแสดงให้เห็นว่าทหารมอญนั้นมีฝีมือเหนือกว่าทหารพม่า

Q.

ข้อใดไม่ใช่บุคลิกลักษณะของสมิงพระราม

answer choices

รักศักดิ์ศรี รอบคอบ

กล้าหาญ เฉลียวฉลาด

โหดเหี้ยม มีเล่ห์เหลี่ยม

รักษาคำสัตย์ ไหวพริบดี

Q.

ต้องพันธนาการ แปลว่าอะไร

answer choices

ถูกจองจำ

ถูกลงโทษ

ถูกตี

ถูกย้าย

Q.

พระเจ้ากรุงจีนเป็นบุคคลเช่นไร

answer choices

โลภมาก

เจ้าชู้

กระหายอำนาจ

รักสัตย์ ซื่อตรง

Q.

เพราะอะไรกามะนีจึงเสียทีสมิงพระราม

answer choices

มีอายุมาก

เสียรู้

ประมาท

ฝีมือไม่ถึงขั้น

Q.

เหตุใดพระราชธิดาจึงไม่ยอมแต่งงานกับสมิงพระราม

answer choices

มีคนรักอยู่แล้ว

ต้องการออกบวชชี

ถือว่าตนมีฐานะสูงกว่า

ไม่อยากจากพ่อแม่

Q.

เหตุใดกามะนีจึงได้รับการยกย่องว่าไม่ใช่มนุษย์ดุจเทวดาก็ว่าได้

answer choices

มีความสามารถในการรบ

มีรูปร่างใหญ่โตกว่าผู้อื่น

มีความสามารถในเพลงทวน

สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ทีละหลาย ๆ คน

Q.

ข้อใดไม่ใช่ความปรารถนาสี่ประการของ

สมิงพระราม

answer choices

จะลากลับไปหงสาวดี

ให้พระเจ้ามณเฑียรทองฆ่า

แสดงฝีมือเป็นเกียรติยศ

อยากครองเมืองเป็นมหาอุปราช

Q.

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญในการรบชนะกามะนีของสมิงพระราม

answer choices

มีม้าดี กำลังมาก

ทำอุบายเพื่อกาจุดอ่อนของกามะนี

มีตระกรวยกับขอเหล็กเป็นเครื่องราง

หลอกหล่อให้ม้าของกามะนีอ่่อนกำลังลง

Q.

เมื่อกามะนีเสียทีแก่สมิงพระรามแล้ว พระเจ้ากรุงจีนทรงกระทำตามข้อใด

answer choices

เตรียมบุกเข้าตีกรุงอังวะ

ส่งทูตมาขอตัวสมิงพระรามไปอยู่ยังกรุงจีน

ส่งพระราชสาส์นมาท้ารบกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

ให้เลิกทัพกลับไปยังกรุงจีนตามที่ได้ให้สัญญาไว้

Q.

สมิงพระรามกลับกรุงหงสาวดีด้วยเหตุอันใด

answer choices

คิดถึงบ้าน

ไม่ต้องการเลี้ยงบุตร

เกิดความน้อยใจที่ถูกเรียกว่าเชลย

เกิดความเบื่อหน่ายในตัวพระราชธิดา

Q.

สมิงพระรามเป็นทหารจึงอาสาสู้รบเพื่อบ้านเมืองส่วนนักเรียนควรอาสาทำสิ่งใดเพื่อสังคม

answer choices

อาสากวาดบ้านทุกวันหยุด

อาสาแยกขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง

อาสาทำอาหารมื้อเย็นให้เพื่อนรับประทาน

อาสาไปดูแลคุณยายที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม

Q.

ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

answer choices

ช้างดีต่อเมื่อขี่จึงจะรู้ว่าดี

ม้าดีต่อเมื่อเอามือแตะหลังดูจึงจะรู้ว่าดี

ทหารดีถ้าอาสาออกทำศึกสงครามจึงจะรู้ว่าดี

สตรีงามต้องถึงพร้อมด้วยมีวิชาความรู้จึงจะนับว่างาม

Q.

ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

answer choices

สมิงพระรามไม่เลือกม้าที่เป็นม้าหลวง

สมิงพระรามเลือกม้าของหญิงม่าย

สมิงพระรามเลือกม้าตัวที่ใช้มือแตะหลังแล้วอ่อนหลังทรุดลง

สมิงพระรามขอทดลองฝึกหัดม้าเพื่อให้เชื่องก่อน

Q.

ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ไม่ถูกต้อง

answer choices

พระเพลา หมายถึง หัวเข่า

พระวิสูตร หมายถึง ม่าน

พานพระศรี หมายถึง พานหมาก

พระราชนัดดา หมายถึง หลาน

Quizzes you may like
19 Qs
二年级数学除法
4.3k plays
10 Qs
Energy Conversions
10.5k plays
11 Qs
Multiplication Properties of Exponents
8.0k plays
10 Qs
Two Digit Addition
3.8k plays
10 Qs
Functions! - Evaluating Composite Functions
1.6k plays
18 Qs
Order of Operations
4.9k plays
20 Qs
Multiplication and Division of Decimals
7.2k plays
10 Qs
Decimal Subtraction
7.0k plays
Why show ads?
Report Ad