Other

10th

grade

Image

KD 3.7 HIKAYAT

17
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt

  Sebermula ada pun yang berjalan itu pertama Maharaja Dandah, kemudian menjadi saya pikir itu Maharaja Baruang, dan menjadi kepala jalan Maharaja Syahmar dan Raja Perkasa yang menjadi ekor sekali, dan beberapa pula raja-raja sekalian isi rimba itu berjalan dengan segala rakyat tentaranya mengirimkan Tuan Syekh Alim di rimba itu serta dengan tempik soraknya. Adalah lakunya seperti halilintar membelah bumi dari sebab segala raja-raja yang tiada terkira-kira banyaknya itu. Syahdan maka segala isi rimba yang di tanah itu pun berjeritanlah dan tiadalah berketahuan lagi membawa dirinya, ada yang ke dalam lubang tanah ada yang di celah-celah batu adanya.


  Menilik isinya, kutipan di atas merupakan bagian … dari keseluruhan alur cerita.

  A. komplikasi (pertikaian awal)

  B.ekspsisi(pengenalan)

  C.konflik (pertentangan)

  D. puncak konflik (klimaks)

  E.penyelesaian (falling action)

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt

  Maka kata Indera Bangsawan, “Hamba ini tiada bernama dan tiada tahu akan bapak Hamba, karena diam dalam hutan rimba belantara. Adapun sebabnya hamba kemari ini karena hamba mendengar khabar anak raja sembilan orang hendak datang membunuh buraksa dan merebut tuan hamba dari padanya itu, itulah maka hamba datang kemari hendak melihat tamasya anak raja itu. Mengasihani hamba dan pada bicara akal hamba akan anak raja-raja yang sembilan itu tiadalah dapat membunuh buraksa itu. Jika lain daripada Indera Bangsawan tiada dapat membunuh akan buraksa itu.


  Amanat yang tersirat dalam kutipan sastra klasik tersebut adalah …

  A. Basmilah jika melihat kejahatan

  B. Jangan menyombongkan diri

  C. Tunjukkanlah jika memiliki suatu kemampuan

  D. Bersyukurlah jika mendapat pertolongan

  E.Hendaklah menolong orang yang dalam kesulitan

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 seconds
  1 pt

  Maka kata Indera Bangsawan, “Hamba ini tiada bernama dan tiada tahu akan bapak Hamba, karena diam dalam hutan rimba belantara. Adapun sebabnya hamba kemari ini karena hamba mendengar khabar anak raja sembilan orang hendak datang membunuh buraksa dan merebut tuan hamba dari padanya itu, itulah maka hamba datang kemari hendak melihat tamasya anak raja itu. Mengasihani hamba dan pada bicara akal hamba akan anak raja-raja yang sembilan itu tiadalah dapat membunuh buraksa itu. Jika lain daripada Indera Bangsawan tiada dapat membunuh akan buraksa itu.


  Nilai moral yang terdapat dalam kutipan sastra Melayu klasik tersebut adalah ....

  A. kekacauan penduduk akibat hasutan

  B. kepedulian rakyat atas keselamatan rajanya

  C.ketidakpedulian raja kepada rakyatnya

  D.kekejaman raja terhadap rakyatnya

  E. keadilan seorang raja kepada rakyatnya

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?