พระไชยสุริยา
31 minutes ago
wijit_57378
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  กวีท่านใดแต่งกาพย์พระไชยสุริยา

  answer choices

  เจ้าฟ้ากุ้ง

  ศรีปราชญ์

  สุนทรภู่

  น้อย อาจารยกูร

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  หนังสือเรียนเล่มใดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการแทรกเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

  answer choices

  วาหนิติ์นิกร

  สังโยคพิธาน

  พิศาลการันต์

  มูลบทบรรพกิจ

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  เนื้อหากาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเริ่มต้นด้วยข้อใด

  answer choices

  บทไหว้ครู

  จุดหมายในการแต่ง

  บทสรรเสริญพระรัตนตรัย

  ดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  กลอนแปด

  กาพย์ยานี ๑๑

  ร่ายสุภาพ

  โคลงสี่สุภาพ

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  เนื้อหาในกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นสิ่งใดเป็นหลัก

  answer choices

  นำเสนอการประกอบอาชีพ

  การสอนคนให้ทำความดี

  มาตราตัวสะกด

  การแต่งคำประพันธ์

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ประเภทใดไม่อยู่ในกาพย์พระไชยสุริยา

  answer choices

  กาพย์ยานี ๑๑

  กาพย์ฉบัง ๑๖

  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

  โคลงสี่สุภาพ

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  สำนวนใดจัดอยู่ในกาลกิณี ๔ ประการ

  answer choices

  เมตตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์

  อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี

  ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน

  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  สำนวนใดมีตัวสะกดในแม่กงมากที่สุด

  answer choices

  เบียดเบียนส่อเสียดฉ้อฉล บาปกรรมนำตน

  ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง

  ขึ้นกดบทอัศจรรย์ เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง

  ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  สำนวนใดมีตัวสะกดแม่กนมากที่สุด

  answer choices

  ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน

  ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง

  ตึกกว้านบ้านเรือนโรง โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน

  เบียดเบียนส่อเสียดฉ้อฉล บาปกรรมนำตน

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  กาพย์สุรางค์ ๑ บทมีกี่คำ

  answer choices

  ๑๑ คำ

  ๑๖ คำ

  ๒๘ คำ

  ๓๒ คำ

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่ผู้แต่งกาพย์พระไชยสุริยา ไม่ได้จัดไว้ในเรื่อง

  answer choices

  การแต่งคำประพันธ์

  เรื่องของต้นไม้

  เรื่องของสัตว์

  เรื่องของนรก-สวรรค์

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  คำว่า ตรีชา หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  เล่นดนตรี

  ยกย่อง

  ชายชาตรี

  ดูถูก

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  คำว่า ศีรษะไม้ หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  หัวดื้อ

  หัวโจก

  หัวแข็ง

  หัวล้าน

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  สำนวนใดแสดงให้เห็นถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวงของพวกขุนนาง

  answer choices

  เถ้าแก่ชาวแม่แซ่มา เสนีเสนา

  พาราสาวะถี ใครไม่มีปรานีใคร

  หาได้ใครหาเอา ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา

  ข้าเฝ้าเหล่าเสนา หนีพาราไปหาไกล

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  คำว่า ชีบา หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  นักบวชผู้หญิง

  นักบวชผู้ชาย

  พระดาบส

  นักบวชผู้รู้

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด มีความหมายว่านางผู้เป็นใหญ่

  answer choices

  เยาวมาลย์

  อรไท

  ยุพิน

  สุมาลี

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  สำนวนใดตรงกับคำว่า กลียุค

  answer choices

  ข้าเฝ้าเหล่าเสนา หนีไปหาพาราไกล

  ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย์

  ถือน้ำร่ำเข้าไป แต่น้ำใจไม่นำพา

  น้ำป่าเข้าธานี ก็ไม่มีที่อาศัย

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นชื่อนก

  answer choices

  พญาลอ

  พญายม

  พญาครุฑ

  พยาบาล

 • Question 19
  20 seconds
  Q.

  กาพย์พระไชยสุริยารุ่งเรืองในสมัยใด

  answer choices

  รัชกาลที่ ๓

  รัชกาลที่ ๔

  รัชกาลที่ ๕

  รัชกาลที่ ๖

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  แนวคิดเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาตรงกับข้อใด

  answer choices

  บ้านเมืองร่มเย็นเพราะมีผู้ปกครองที่ดี

  ข้าราชการเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน

  เหตุการณ์ร้ายหรือดีขึ้นอยู่กับเทพยดาผู้บันดาล

  ถ้าคนในสังคมแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เห็นแก่ตัวจะทำให้บ้ามเองล่มสลาย

Report Quiz
Join a game