Mathematics

1st

grade

Image

Những câu đố vui hại não

24.9K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Chia 30 với 1/2 rồi cộng thêm 10, đáp án là bao nhiêu?

  50

  60

  70

  80

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy bao nhiêu tháng có ngày 28?

  2

  5

  10

  12

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Củ gì tên gọi như tiền, củ gì nghe cứ như quên đường về?

  Củ Su Hào, củ khoai

  Củ Su Hào, Củ Lạc

  Củ lạc, củ sắn

  củ khoai, củ sắn

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?