pencil-icon
Build your own quiz

4th -

10thgrade

Image

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 10 - Թեմատիկ աշխատանք 1/1-ին կիսամյակ

29
plays

22 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Այն հիմնական տարրերը, որոնք օգտագործվում են ապրանքների և ծառայությունների արտադրության համար, կոչվում են

  նյութական ռեսուրսներ

  բնական ռեսուրսներ

  տնտեսական ռեսուրսներ

  մարդկային ռեսուրսներ

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Բոլորի բոլար պահանջմունքների բավարարման հնարավորության բացակայությունը կոչվում է

  պահանջարկ

  երկընտրանքառաջարկ

  այլընտրանք

  սակավություն

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  տվյալ ընտրությունը կատարելիս այն լավ հնարավորության արժեքը, որից ստիպված ենք հրաժարվել, կոչվում է

  այլընտրանքի գին

  երկընտրանք

  սակավություն

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?