Quiz
Trapezul; definiție, clasificare,trapez isoscel-proprietăți.Linia mijlocie
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trapezul este patrulaterul convex care are:

  answer choices

  două laturi paralele și două laturi neparalele

  două laturi paralele și congruente

  laturile opuse congruente

  două laturi opuse congruente și două necongruente

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trapezul dreptunghic are:

  answer choices

  o latură dintre cele neparalele perpendiculară pe baze

  laturile neparalele congruente

  laturile neparalele diferite ca lungime

  trei unghiuri drepte

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trapezul ABCD care are AB  \parallel  CD, cu AB >>  CD și BC \ne  AD, este un trapez:

  answer choices

  scalen

  oarecare

  dreptunghic

  isoscel

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Propoziția:”Într-un trapez isoscel unghiurile alăturate sunt suplementare” este

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alegeți varianta corectă:

  answer choices

  Într-un trapez isoscel, diagonalele sunt concurente, congruente și se înjumătățesc în punctul de intersecție

  Într-un trapez isoscel, diagonalele sunt congruente, concurente și nu se înjumătățesc

  Într-un trapez isoscel, diagonalele sunt axe de simetrie

  Într-un trapez isoscel, diagonalele sunt perpendiculare și sunt bisectoare pentru unghiurile trapezului

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Axa de simetrie a unui trapez isoscel este:

  answer choices

  mediatoarea bazelor

  linia mijlocie

  înălțimea trapezului

  o diagonală

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Într-un trapez isoscel ABCD,m(∡A)=m(∢B)=60⁰.AD=DC=BC =12cm.Perimetrul trapezului este:

  answer choices

  48cm

  36cm

  60 cm

  Nu se poate calcula, deoarece datele problemei sunt insuficiente

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  În trapezul isoscel MNPQ, cu bazele MN și PQ, rezultatul calculului MP-NQ este

  answer choices

  0

  1

  -1

  Nu se poate calcula

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un trapez ortodiagonal este un trapez care:

  answer choices

  are diagonalele congruente

  are diagonalele bisectoare ale unghiurilor trapezului

  are diagonale perpendiculare

  nu are diagonale

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Linia mijlocie în trapez este:

  answer choices

  segmentul care unește mijloacele bazelor

  segmentul care unește mijloacele a două laturi consecutive

  segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele

  unește două vârfuri opuse

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă lungimea bazei mari într-un trapez este de 30 cm și linia mijlocie este de lungime egală cu 20 cm, baza mică are lungimea de

  answer choices

  20 cm

  32cm

  10 cm

  8 cm

 • Question 12
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

   I^n trapezul ABCD, AB   CD, În\ trapezul\ ABCD,\ AB\ \ \parallel\ CD,\  AB=18 cm și CD =4 dm. Dacă notăm cu MN linia mijlocie a trapezului și cu EF segmentul determinat de  diagonalele trapezului pe MN, atunci:

  answer choices

  MN=29 cm și EF=11 cm

  MN=11cm și EF=7 cm

  MN=22 cm și EF=14 cm

  MN=92 cm și EF=88 cm

 • Question 13
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Într-un trapez isoscel , laturile neparalele au lungimea de 16 cm iar linia mijlocie are lungimea de 25 cm. Perimetrul trapezului este:

  answer choices

  57 cm

  66cm

  41 cm

  82 cm

 • Question 14
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă lungimea liniei mijlocii a unui trapez este de 22 cm și lungimea segmentului determinat de diagonale pe linia mijlocie este de 18 cm, atunci:

  answer choices

  Baza mare are lungimea de 20 cm

  Baza mare are lungimea de 30 cm

  Baza mare are lungimea de 40 cm

  Baza mare are lungimea de 50 cm

 • Question 15
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă baza mică a unui trapez este de trei ori mai mică decât baza mare, atunci linia mijlocie are lungimea:

  answer choices

  de două ori mai mare decât baza mică

  de două ori mai mică decât baza mare

  egală cu semisuma bazelor

  egală cu semidiferența bazelor

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code