pencil-icon
Build your own quiz

Business

University

Image

PERNIAGAAN BAB 3 TINGKATAN 4

5.4K
plays

18 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang benar tentang visi?


  I. Menggambarkan matlamat jangka panjang yang ingin

  dicapai

  II. Mengambil masa melebihi lima tahun untuk

  mencapainya

  III. Menerangkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan

  IV. Menyatakan sebab sesebuah organisasi wujud

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat berikut menunjukkan pernyataan visi bagi sebuah organisasi perniagaan.


  VISI

  “Menjadi syarikat pengeluar sarung tangan getah yang terunggul di Malaysia.”


  Pernyataan manakah yang benar tentang tujuan visi di atas?

  Pelabur memerlukan visi tersebut untuk tujuan membuat pelaburan

  Pekerja menjadikan visi tersebut untuk menyokong usaha mereka

  Pengurus menjadikan visi tersebut sebagai panduan membuat keputusan

  Pemilik memerlukan visi tersebut untuk memaksimumkan keuntungan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah yang dimaksudkan dengan misi?

  Panduan dalam membuat keputusan

  Pembentukan matlamat yang lebih khusus

  Penetapan perancangan jangka masa panjang perniagaan

  Pernyataan yang menerangkan tujuan penubuhan perniagaan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?