Moralność czynów ludzkich
14 days ago
tomaszsdb
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
21 QuestionsShow answers
 • Question 1
  180 seconds
  Q.

  Czym jest nauka?

  answer choices

  ogół ludzkich przekonań na jakiś temat logicznie ze sobą powiązanych

  cała ludzka wiedza uporządkowana i wyrażona w sądach prawdziwych i przypuszczeniach tzw. hipotezach

  prawdy, co których ludzi mają pewność, że pochodzą od Boga

  wszystko, co ludzie wiedzą o otaczającym ich świecie

 • Question 2
  180 seconds
  Q.

  Kto jest autorem zdania: Wierzę, abym rozumieć, i rozumiem, aby głębiej wierzyć ?

  answer choices

  św. Jan Paweł II

  św. Ambroży

  św. Augustym

  św. Faustyna Kowalska

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Dlaczego bogaty młodzieniec, którego Pan Jezus spotkał i zaprosił, aby za nim poszedł odszedł zasmucony?

  answer choices

  Wystraszył się, że będzie musiał umrzeć na krzyżu tak, jak Pan Jezus

  Gdyż był bardzo bogaty i nie chciał zrezygnować dla Pana Jezusa ze swego mienia.

  Ponieważ nie nie zachowywał Dekalogu

  Ponieważ nie chciał opuścić swojej rodziny.

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Jan Paweł II powiedział: Nie są one w opozycji do siebie, ale są płaszczyznami równoległymi, które przebiegają niezależnie od siebie, stanowiąc dwa skrzydła, na których człowiek wzbija się ku wyżynom duchowym.

  Co według papieża oznaczają te dwa skrzydła?

  answer choices

  wiarę i miłość

  dobro i prawdę

  wiarę i naukę

  rozum i uczucia

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  KKK to skrót jakiej księgi?

  answer choices

  Kompendium Katechumenów Kościoła

  Katechizm Kościoła Koptyjskiego

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  Krótki Kurs Katechizmu

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Czym odpowiedzialność NIE JEST?

  answer choices

  karą za popełnione zło

  przyjęciem na siebie skutków swojego świadomego działania

  złym samopoczuciem pojawiającym się w wyniku własnych błędnych decyzji

  zdolnością do naprawienia zła, którego się człowiek dopuścił

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  Wybierz czynniki wpływające na ocenę moralną czynu człowieka (czy jest dobry, zły czy obojętny).

  answer choices

  Przedmiot (co jest robione)

  Intencja (po co jest robione)

  Okoliczności, które towarzyszą działaniu

  błogosławieństwo Boże

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Po czym rozpoznać głos sumienia?

  answer choices

  Sumienie podpowiada co dobrego mam czynić

  Sumienie przestrzega przed złem, którego nie wolno czynić

  Jest przyjemnym uczuciem wobec jakiejś rzeczy lub osoby

  Jest nieprzyjemnym uczuciem wobec jakiejś rzeczy lub osoby

 • Question 9
  180 seconds
  Q.

  Kiedy zawsze należy słuchać sumienia?

  answer choices

  Kiedy jest pewne

  Kiedy jest zgodne z opinią innych ludzi

  Kiedy jest błędne

  Kiedy jest wątpliwe

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Co umożliwa człowiekowi prawo naturalne?

  answer choices

  odróżnianie dobra od zła

  życie bez kłopotów i trudności

  zrozumienie jakie prawa rządzą światem przyrody

  postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Jakie są cztery cechy (własności) prawa naturalnego?

  answer choices

  niezmienne, poznawalne, powszechne, obowiązujące

  stałe, religijne, powszechne, obowiązujące

  dowolne, zmienne, poznawalne, powszechne

  świadome, dobrowolne, uczciwe, niezmienne

 • Question 12
  180 seconds
  Q.

  Wybierz czynniki wpływające na ocenę moralną czynu człowieka (czy jest dobry, czy zły).

  answer choices

  Przedmiot (co jest robione)

  Posłuszeństwo względem przełożonych i starszych

  Okoliczności towarzyszące działaniu

  Przestrzeganie przepisów prawa

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Do którego rodzaju zasad prawa naturalnego należy reguła: nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.

  answer choices

  pierwszorzędnych

  drugorzędnych

  trzeciorzędnych

 • Question 14
  180 seconds
  Q.

  Które wspólnoty można nazwać natruralnymi, czyli takimi do których każdy człowiek przynależy od swego urodzenia?

  answer choices

  szkoła i rodzina

  Kościół i rodzina

  naród i Kościół

  naród i rodzina

 • Question 15
  180 seconds
  Q.

  Co jest decydującym czynnikiem spajającym wspólnty, w których ludzie dobrowolnie się zrzeszają?

  answer choices

  wspólne uczucia

  wspólna własność

  wspólny cel

  wspólnie wyznawana wiara

 • Question 16
  180 seconds
  Q.

  Czy człowiek może zmienić prawo naturalne? Wybierz odpowiednie uzasadnienie

  answer choices

  Tak, jeśli okoliczności tego wymagają.

  Nie, gdyż każdy musi trwać przy swoich poglądach.

  Tak, gdyż zmieniają się obyczaje i warunki historyczne życia ludzi.

  Nie, gdyż jest prawem wiecznym, na którym opierają się wszystkie inne prawa ustanawiane przez ludzi.

 • Question 17
  180 seconds
  Q.

  Jaką relację między każdym z nas a Jezusem Chrystusem opisuje alegoria o winnym krzewie z Ewangelii według św. Jana?

  answer choices

  posłuszeństwo przykazaniom Dekalogu

  trwanie w miłości do Pana Jezusa

  zjednoczenie z Jezusem Chrystusem

  konieczność chodzenia w niedzielę do kościoła

 • Question 18
  180 seconds
  Q.

  Łaska Boża może być opisana przy pomocy trzech metafor. Zaznacz błędną.

  answer choices

  światło

  drogocenna ozdoba

  niszczący ogień

  pokarm duchowy wzmacniający człowieka od wewnątrz

 • Question 19
  180 seconds
  Q.

  Czym jest ignorancja w odniesieniu do błędnie ukształtowanego sumienia?

  answer choices

  Niewiedzą, która powstaje na skutek braku możliwości zdobycia informacji.

  Lekceważeniem innych ludzi.

  Wyższym poziomem wiedzy, który jest niedostępny dla zwykłych ludzi.

  Niewiedzą, która jest skutkiem lekceważenia sobie obowiązku poznawania prawdy.

 • Question 20
  180 seconds
  Q.

  Czym jest łaska uświęcająca?

  answer choices

  Jest przebaczeniem grzechów, które otrzymujemy w sakremencie pokuty.

  Pomocą Pana Boga w dobrym działaniu.

  Ogłoszeniem kogoś przez papieża świętym w Kościele.

  Jest stanem serca, który uświęca człowieka i usposabia go do dobrego

 • Question 21
  180 seconds
  Q.

  Jakie są trzy dziedziny odpowiedzialności za mój mały świat, o których pisał ks. Edward Staniek?

  answer choices

  zachowanie ja najwięcej czasu da siebie, pomoc zwierzętom, uszczęśliwienie ludzkości

  troska o klimat i globalne ocielplenie, ochrona środowiska,

  porządek w miejscu pracy, dobre wykorzystanie czasu, pomoc głodującym dziecim w Afryce

  ład i porządek w wokół siebie, dotrzymywanie słowa, dobre wykorzystanie czasu

Report Quiz
Join a game