วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์
20 minutes ago
montree_00650
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของเครื่องมือวัดละเอียด

  answer choices

  เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดขนาดของชิ้นงาน

  เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดควันดำ

  เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความต้านทาน

  เครื่่องมือที่ใช้สำหรับวัดความถ่วงจำเพาะ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ระบบหน่วยของการวัดละเอียดช่างยนต์มีกี่ระบบ

  answer choices

  2 ระบบ

  3 ระบบ

  4 ระบบ

  5 ระบบ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหน่วยของการวัดในระบบเมตริก

  answer choices

  ไมล์

  นิ้ว

  มม.

  ฟุต

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์

  answer choices

  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

  ไมโครมิเตอร์วัดนอก

  เกจยืดหด

  มัลติมิเตอร์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ชนิดใดที่ใช้วัดความลึกได้

  answer choices

  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

  ไมโครมิเตอร์วัดนอก

  เกจยืดหด

  มัลติมิเตอร์

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือขนาด 1/2 นิ้ว

  answer choices

  0.25 นิ้ว

  0.50 นิ้ว

  0.65 นิ้ว

  0.80 นิ้ว

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ความยาว 1 cm มีค่าเท่ากับกี่ mm

  answer choices

  2.5 mm

  5.0 mm

  10.0 mm

  15.0 mm

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ความยาว 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับกี่ mm

  answer choices

  22.4 mm

  23.4 mm

  24.5 mm

  25.4 mm

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งสำคัญของการใช้เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์

  answer choices

  การทำความสะอาดชิ้นงาน

  การเลือกใช้ชนิดเครื่องมือวัดละเอียด

  การตรวจสอบเครื่องมือวัดละเอียดก่อนการใช้

  ความสวยงามของเครื่องมือ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  เก็บรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ

  แช่ในน้ำมันหล่อลื่น

  ใช้งานเสร็จห่อด้วยผ้าแล้วเก็บใส่ตู้

  ทำความสะอาดแล้วเก็บใส่กล่อง

Report Quiz
Join a game