Paralelogramul:definitie;proprietăți
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Suma măsurilor unghiurilor unui paralelogram este:

  answer choices

  180⁰

  270

  360⁰

  120⁰

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  În paralelogram, punctul de intersecție al diagonalelor reprezintă:

  answer choices

  mijlocul diagonalelor

  centrul de greutate

  centrul cercului circumscris

  centrul cercului inscris

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Intr-un paralelogram, laturile opuse sunt

  answer choices

  paralele și congruente

  concurente și congruente

  paralele și concurente

  concurente și congruente

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  In paralelogramul ABCD, cunoștem AB=12cm și BC =18 cm. Perimetrul paralelogramului este:

  answer choices

  30 cm

  48 cm

  72 cm

  60 cm

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  In paralelogramul MNPQ, NP=PQ=15 cm și m(∢Q)=120⁰.Lungimea diagonalei NQ este:

  answer choices

  12 cm

  18 cm

  15 cm

  30 cm

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  În paralelogramul ABCD, m(∡B)=105⁰. Atunci , m(∡C) este

  answer choices

  60⁰

  65⁰

  75⁰

  85⁰

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Perimetrul unui paralelogram este de 48 cm, iar una dintre laturi este cu lungimea de 16 cm. Lungimea celeilalte laturi este:

  answer choices

  6 cm

  9 cm

  8 cm

  10 cm

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  In paralelogramul ABCD, BD⊥AD,m(∡A)=60⁰ și BC=12cm.Perimetrul paralelogramului este:

  answer choices

  42 cm

  48 cm

  36 cm

  56 cm

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  In paralelogramul ABCD, m(∡A)= 37din m(B).\frac{3}{7}din\ m\left(∡B\right).  Atunci m(∡C) este

  answer choices

  48 °\degree  

  50 °\degree  

  52 °\degree  

  54 °\degree  

Report Quiz
Join a game