Education

Professional Development

Image

Правописне недоумице

4

12 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Означи реченицу у којој је правилно употребљен редни број:

  Зоран је 5 на кросу.

  Зоран је 5-ти на кросу.

  Зоран је 5. на кросу.

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Означи тачно написану реченицу:

  Милош је 12- огодишњи ученик ОШ "Иво Лола Рибар".

  Милош је 12-годишњи ученик О.Ш. "Иво Лола Рибар".

  Милош је 12-годишњи ученик ОШ"Иво Лола Рибар".

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Означи тачно написану реченицу:

  Волим песме од Јована Дучића.

  Волим песме Јована Дучића.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags