pencil-icon
Build your own quiz

Business

11th

grade

Image

TRIAL PERLIS PN SPM 2019

1.3K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan berikut berkaitan dengan perniagaan.

  Perkara utama yang membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual dengan

  pembeli

  Pernyataan di atas menunjukkan

  Konsep asas perniagaan

  Konsep asas keuntungan

  Konsep pemilikan perniagaan

  Konsep permintaan dan penawaran

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan kelebihan koperasi?

  Setiap pemilik menanggung cukai peribadi sahaja

  Syer boleh dipindah milik antara pemilik bersama

  Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan

  Setiap pemegang saham layak membaca laporan kewangan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Gambar menunjukkan sejenis milikan perniagaan.

  Pernyataan manakah yang menerangkan perniagaan tersebut?

  I Berskala tempatan

  II Perniagaan bersaiz besar

  III Terlibat dalam sektor ketiga

  IV Menyediakan perkhidmatan langsung

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?