Paralelogram; paralelograme particulare:dreptunghi, pătrat, romb
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Patrulaterul convex care are laturile paralele și congruente și un unghi drept este

  answer choices

  dreptunghi

  pătrat

  romb

  patrulater oarecare

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Rombul cu un unghi drept este:

  answer choices

  dreptunghi

  pătrat

  paralelogram

  patrulater oarecare

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Dreptunghiul cu diagonale congruente este:

  answer choices

  paralelogram

  romb

  pătrat

  trapez

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Patrulater ortodiagonal este:

  answer choices

  paralelogramul

  dreptunghiul

  pătratul

  rombul

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Diagonalele sunt concurente, congruente, se înjumătățesc, sunt perpendiculare și sunt bisectoare pentru unghiurile respectivului patrulater ,în :

  answer choices

  paralelogram

  dreptunghi

  pătrat

  romb

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Axele de simetrie ale dreptunghiului sunt:

  answer choices

  laturile

  diagonalele

  mediatoarele laturilor

  diagonalele și mediatoarele laturilor

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  În paralelogramul ABCD, m(⊀A)=70.Atunci m(⊀B) este mai mare decât m(⊀A)=70cu:

  answer choices

  110

  70

  40

  60

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Un dreptunghi are lungimea de trei ori mai mare decât lățimea. Știind că perimetrul dreptunghiului este 80 cm, aria dreptunghiului este:

  answer choices

  300 cm2

  150 cm2

  800 cm2

  400 cm2

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Intr-un romb, diagonala mică are aceeași lungime cu latura rombului. Măsura unghiului obtuz al rombului este:

  answer choices

  60₀

  110

  120

  145

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Perimetrul unui pătrat este 36cm. Aria pătratului este:

  answer choices

  24 cm2

  81 cm2

  18 cm2

  100 cm2

Report Quiz
Join a game