SILABE
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântele ,,uşă, soare, mămăligă, bunică” au în ordine...

  answer choices

  2 silabe, 3 silabe, 4 silabe, 3 silabe;

  2 silabe, 2 silabe, 4 silabe, 3 silabe;

  3 silabe,2 silabe, 2 silabe, 4 silabe;

  1 silabă, 2 silabe, 4 silabe, 3 silabe;

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântul ,,analfabet” se desparte corect în...

  answer choices

  an-al-fa-bet

  a-nal-fa-bet

  an-a-l-fa-bet

  ana-l-fa-bet

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvintele ,,azvârli, sculpta, somptuos, puncta” se despart corect in seria...

  answer choices

  az-vâr-li, sculp-ta, som-ptu-os, punc-ta

  az-vâr-li, sculp-ta, somp-tu-os, pun-cta

  az-vâr-li, sculp-ta, somp-tu-os, punc-ta

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvintele ,,funcţie, arctic, jertfa, astmatic, sandviş” sunt despartite corect în seria...

  answer choices

  func-ţi-e, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic, sand-v

  fun-cţi-e, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic, sand-v

  func-ţi-e, arc-tic, je-rt-fă, ast-ma-tic, sand-v

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Litera x este considerată ca o singură consoană şi trece în silaba următoare atunci când se află între două vocale.

  answer choices

  Fals

  Fals, rămane in prima silaba, despartirea se face după ,,x”

  Adevarat, ca in cuvintele:axă; examen; exerciţiu

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântul PISICA se desparte corect în silabe:

  answer choices

  P- I- S- I- C- A

  PI- SI- CA

  PIS- ICA

  PISI-CA

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se desparte corect în silabe:

  answer choices

  ȘCO- A- LA

  ȘCO- ALA

  ȘCOA- LA

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvântul CAIET se desparte în silabe:

  answer choices

  CA- I- ET

  CA- IET

  CAIE-T

  CAI-ET

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se desparte corect în silabe:

  answer choices

  ȘCO- A- LA

  ȘCO- ALA

  ȘCOA- LA

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuvintele ,,timp, an, cioc, ceas, mori” sunt...

  answer choices

  monosilabice

  plurisilabice

  bisilabice

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game