LIRIC
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eul liric este

  answer choices

  Vocea autorului în operele aparținând genului liric și poate fi identificat la nivelul mărcilor lexico-gramaticale: verbe și pronume/adjective pronominale la persoana I sau a II-a (eu, mi, imi, mea, cant, vreau etc). Chiar și interjecțiile pot fi mărci ale eului liric

  O imagine reluată sau subliniată cu insistență și care contribuie la definirea mesajului unei opere.

  Vocea naratorului dintr-un text epic.

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tema unei opere literare este:

  answer choices

  Idee principală care este dezvoltată într-o operă, într-o expunere; subiect; aspect al realității care se reflectă într-o operă artistică.

  Figură de stil care constă în exprimarea unei idei în mod indirect, atenuat, micșorat, lăsând să se înțeleagă contrariul.

  Totalitatea imaginilor artistice.

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mesajul unei opere literare este...

  answer choices

  este un subiect central al unei opere

  literare

  ceea ce transmite autorul, prin intermediul creatiei sale, cititorului.

  totalitatea elementelor de prozodie.

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Epitetul este:

  answer choices

  Poezie lirică specifică folclorului românesc, care exprimă un sentiment de dor, de jale, de dragoste, de revoltă etc., fiind însoțită de obicei de o melodie adecvată.

  Figură de stil realizată printr-un determinant expresiv pus pe lângă un substantiv sau pe lângă un verb pentru a scoate în evidență mai nuanțat o trăsătură a obiectului sau a acțiunii și pentru a da mai multă expresivitate artistică creației respective.

  Figura de stil care are capacitatea de a insufleti sau a atribui insusiri omenesti lucrurilor, fenomenelor, obiectelor...

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hiperbola este...

  answer choices

  Figură de stil care constă în alăturarea a două obiecte, persoane, acțiuni;

  Figură de stil care constă în exagerarea expresiei pentru a reda mai plastic ideea și a produce o impresie mai puternică;

  Figură de stil realizată printr-un determinant expresiv pus pe lângă un substantiv sau pe lângă un verb pentru a scoate în evidență mai nuanțat o trăsătură a obiectului sau a acțiunii și pentru a da mai multă expresivitate artistică creației respective.

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Personificarea este

  answer choices

  Figură de stil realizată printr-un determinant expresiv pus pe lângă un substantiv.

  Figură de stil prin care se atribuie lucrurilor, animalelor sau fenomenelor din natură însușiri omenești.

  Figură de stil realizată printr-un determinant expresiv pus pe lângă un substantiv sau pe lângă un verb pentru a scoate în evidență mai nuanțat o trăsătură a obiectului sau a acțiunii și pentru a da mai multă expresivitate artistică creației respective.

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  In structura: ”Priveam fără de țintă sus într-o sălbatică splendoare” se află:

  answer choices

  Un epitet inversat

  O personificare

  O comparatie

  O antiteza

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În strucrura ”mii de fluturi mici albastri” există

  answer choices

  Un dublu epitet din care unul este epitet cromatic;

  Un epitet inversat

  Doar un epitet cromatic

  O personificare

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Structura ”Plouă, plouă, plouă/ Vreme de beție” conține

  answer choices

  O repetiție

  O enumerație

  Un epiter

  O metaforă

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trăsături ale genului liric sunt

  answer choices

  Prezența eului

  Prezența elementelor de prozodie

  Structura specifică pe strofe și versuri

  Preferința pentru figuri de stil

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Distihul este

  answer choices

  O strofă de două versuri.

  O poezie cu două strofe.

  Doua strofe cu monorima.

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oximoronul

  answer choices

  Pune în aceeasi structură elemente contradictorii;

  Este un tip de rimă;

  Este un tip de strofă;

  O imagine artistică

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rima reprezintă:

  answer choices

  Potrivirea ultimelor silabe ale versurilor

  Potrivirea ultimei litere din mai multe versuri

  Numărul de silabe dintr-un vers

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Elementele de expresivitate în textul liric sunt:

  answer choices

  Figurile de stil și imaginile artistice;

  Figurile de stil și rima;

  Figurile de stil și simbolurile.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game