Other

1st

Image

Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan

483

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Tujuan Akaun Pedagangan dan Akaun Rugi disediakan

  untuk mengetahui hasil yang diperoleh

  menentukan untung atau rugi kasar perniagaan

  untuk mengetahui untung atau rugi peniagaan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Rugi bersih akan ______________ modal perniagaan dan dipindahkan ke sebelah __________ Akaun Modal

  menrgurangkan..........kredit

  menambahkan.........debit

  menambahkan..........kredit

  mengurangkan..........debit

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Berikut adalah tujuan penyediaan penyata kedudukan kewangan kecuali

  menunjukkan modal perniagaan

  menunjukkan nilai Ekuiti Pemilik

  menunjukkan baki aset dan liabiliti perniagaan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags