รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
4 months ago
jarunee_07188
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ใครคือผู้แต่งวรรณคดี รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  วรรณคดีรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

  answer choices

  กลอนสุภาพ

  กาพย์ยานี 11

  กาพย์ฉบัง 16

  กลอนบทละคร

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  กลอนบทละครต่างจากกลอนสุภาพอย่างไร

  answer choices

  จำนวนคำในแต่ละวรรค

  กลอนบทละครต้องจบด้วย “เอย”

  กลอนบทละครไม่บังคับเรื่องสัมผัส

  ถ้าขึ้นต้นด้วยวรรคแรกมักใช้คำว่า เมื่อนั้น บัดนั้น

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  สมมุติว่านักเรียนตกอยู่ในสภาพแบบนนทกนักเรียนจะทำอย่างไร

  answer choices

  วางเฉย

  หาทางแก้แค้น

  สาปแช่ง

  พาเพื่อนมารุมทำร้าย

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อคิดจากเรื่องรามเกียรติ์ข้อใดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  answer choices

  การอดทนอดกลั้น

  แค้นนี้ต้องชำระ

  การใช้อำนาจ

  เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวละครตัวใดในเรื่องที่สมควรได้รับการเห็นใจมากที่สุด

  answer choices

  เทวดา

  พระอิศวร

  นนทก

  พระนารายณ์

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดมิได้กล่าวถึงสัตว์

  answer choices

  พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์

  มยุเรศฟ้อนในอัมพร

  ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน

  แขกเต้าผาลาเพียงไหล่

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ชื่อท่ารำตามนางนารายณ์แปลง

  answer choices

  กวางดินดง

  หงส์หิน

  พิสมัยเรียงหมอน

  ผาลาเพียงไหล่

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดเป็นบทนารีปราโมทย์

  answer choices

  ตัวกูจะให้ดั่งจินดา อย่าแสนโศกาอาลัย

  ถ้าวาสนาเราเคยบำรุงรัก ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป

  สัพยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวัน สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา

  พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  “ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์ ขาหักล้มลงไม่ทนได้”

  คำประพันธ์ข้างต้นนี้เน้นให้เห็นสัจธรรมด้านใดเดนชัดที่สุด

  answer choices

  การใช้อำนาจที่ไม่มีขอบเขต

  ความชั่วไม่คงที่ ความดีสิคงทน

  กรรมเป็นของตนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้

  อำนาจที่ใช้เที่ยวระรานผู้อื่น ในที่สุดก็กลับมาลงโทษตัวเอง

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  นนทกร่ายรำท่าใดนิ้วเพชรจึงชี้ที่เพลงของตนเอง

  answer choices

  มัจฉาชมสาคร

  นาคาม้วนหาง

  พิสมัยเรียงหมอน

  กินรินเลียบถ้ำ

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ข้อใดไม่มีอุปมาโวหาร

  answer choices

  แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย ที่ไหนจะทำได้ดั่งนี้

  ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า

  เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ

  ตรัสแล้วแกว่างตรีเกรียงไกร แสงกระจายพรายไปดั่งไฟกาล

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  จากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก นี้ พอสรุปได้ว่าการที่นนทกมีจุดจบเช่นนี้ เพราะอะไร

  answer choices

  เพราะ ความรัก

  เพราะ ความโลภ

  เพราะ ความโกรธ

  เพราะ ความหลง

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  “เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน

  ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ้ำอำไพ”

  คำประพันธ์ที่ยกมาข้างต้นนี้ กล่าวถึงท่ารำทั้งหมดกี่ท่า

  answer choices

  ๖ ท่า

  ๗ ท่า

  ๘ ท่า

  ๙ ท่า

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  นางนารายณ์แปลงมีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  สุบรรณอัปสร

  สุวรรณอัปสร

  สุพรรณอัปสร

  สุวรรณอัปสรา

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดมิใช่บทพิโรธวาทัง

  answer choices

  วันนี้จะได้เห็นกัน ขบฟันแล้วชี้นิ้วไป

  เพราะมึงจะถึงแก่ความตาย ฉิบหายด้วยหลงเสน่หา

  อยู่บันไดไกรลาสเป็นนิจ สุราฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้า

  กริ้วโกรธร้องประกาศด้วยวาจา อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวัน

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาให้เกิดภาพชัดเจนที่สุด

  answer choices

  ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์ ขาหักล้มลงไปทนได้

  เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศพักตร์ผ่องเพียงแขไข

  นางกลายเป็นองค์นารายณ์ไป เหยียบไว้จะสังหารราญรอน

  บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือผลที่เกิดจากการมีนิ้วเพชรของนนทก

  answer choices

  ชี้หมู่เทวาวายปราณ

  เป็นที่พึ่งแก่หมู่เทวัญ

  ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า

  เหาะระเห็จเตร็ดฟ้าด้วยว่องไว

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  จุดประสงค์ในการขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรของนนทกนั้นก็เพื่ออะไร

  answer choices

  เพื่อไว้ชี้นางฟ้าที่ทำท่ารำรังเกียจตนให้ตาย

  เพื่อไว้ชี้เทวดาที่ตนไม่ชอบขี้หน้าให้ตาย

  เพื่อไว้ชี้บรรดาเทวดาทั้งหลายที่กลั่นแกล้งตนให้ตายไปเลยด้วยความแค้น

  เพื่อไว้อวดบรรดาเทวดาทั้งหลายที่กลั่นแกล้งตนให้ตายไปเลยด้วยความแค้น

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เทพองค์ใดเห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนนทกแล้วนำไปกราบทูลให้พระอิศวรทรงทราบ

  answer choices

  พระพรหม

  พระนารายณ์

  พระอินทร์

  พระพิฆเนศวร

 • Question 21
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดมิใช่คำกล่าวของนนทก

  answer choices

  จะให้รองเบื้องบาทบาทา ไปกว่าจะสิ้นชีวี

  จึ่งทำอาจองทะนงใจ ไม่เกรงใต้เบื้องบาทา

  ให้นิ้วข้าเป็นเพชรฤทธี จะชี้ใครจงม้วยสังขาร์

  ตัวข้าก็มีชอบนัก ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี

 • Question 22
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  นนทกขอสิ่งใดจากพระอิศวร

  answer choices

  ขออาวุธวิเศษไว้ป้องกันตัว

  ขอลงไปเกิดเป็นกษัตริย์ยังโลกมนุษย์

  ขออาวุธวิเศษที่ฆ่าผู้อื่นได้ทันทีหากปลายชี้ไปทางผู้นั้น

  ขอให้นิ้วชี้ของตนเองเป็นเพชร ชี้ผู้ใดให้ถึงแก่ความตายในทันที

 • Question 23
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมิได้หมายถึงพระนารายณ์

  answer choices

  คิดแล้วเข้าเฝ้าพระทรงญาณ ยังพิมานรัตน์รูจี

  แม้สี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย ที่ไหนจะทำได้ดั่งนี้

  ครั้นแล้วนนทกมรณา พระจักราผู้มีอัชฌาสัย

  เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ

 • Question 24
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  สาเหตุที่ทำให้นนทกต้อง “ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้” เพราะเหตุใด

  answer choices

  เพราะ ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป

  เพราะ ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี

  เพราะ ประทานให้ล้างเท้าเทวา

  เพราะ จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู

 • Question 25
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เมื่อนนทกขึ้นไปเฝ้าพระอิศวร นนทกได้กราบทูลพระอิศวรว่าอย่างไร

  answer choices

  ตนเองถูกเทวดาทั้งหลายกลั่นแกล้ง

  ตนเองเบื่อหน้าที่นี้เต็มทนแล้วอยากเปลี่ยนหน้าที่ใหม่

  ตนเองอยากได้ของวิเศษณ์เพื่อ

  ตนเองได้กระทำความดีมาช้านาน เหตุใดพระองค์ไม่ทรงประทานรางวัลให้บ้าง

 • Question 26
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  นนทกทำหน้าที่อะไรอยู่บนสวรรค์

  answer choices

  คอยรับใช้พระอิศวร

  คอยอารักขาเทพสำคัญๆ

  จัดลำดับเทวดาให้เข้าเฝ้าพระอิศวร

  คอยตักน้ำล้างเท้าให้บรรดาเทวดาที่เชิงบันไดเขาไกรลาส

 • Question 27
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  สิ้นเวลาเฝ้าเจ้าโลกา สำราญกายาแล้วเที่ยวไป เป็นลักษณะของตัวละครใด

  answer choices

  นนทก

  พระนารายณ์

  พระอิศาวร

  พระอินทร์

 • Question 28
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมี พี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจ เป็นลักษณะของตัวละครใด

  answer choices

  นนทก

  พระนารายณ์

  พระอิศาวร

  พระอินทร์

 • Question 29
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหาะระเห็จเตร็ดฟ้าด้วยว่องไว ไปยังกระเษียรวารี เป็นลักษณะของตัวละครใด

  answer choices

  นนทก

  พระนารายณ์

  พระอิศาวร

  พระอินทร์

 • Question 30
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  อันซึ่งจะฝากไมตรีข้า ข้อนี้อย่าว่าหารู้ไม่ เป็นลักษณะของตัวละครใด

  answer choices

  นนทก

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

  พระอินทร์

 • Question 31
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  คิดแล้วขึ้นเฝ้าพระทรงญาณ ยังพิมานรัตน์รูจี เป็นลักษณะของตัวละครใด

  answer choices

  นนทก

  พระอินทร์

  พระอิศวร

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 32
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอาชาติใหม่ "มึง" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 33
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวเจ้าผู้มีฤทธี นที่พึ่งแก่หมู่เทวัญ "ตัวเจ้า" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 34
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์ พิศพักตร์ผ่องเพียงแขไข "สตรีวิไลลักษณ์" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 35
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร ตามไปราญรอนชีวี "กู" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 36
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ "พระองค์" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 37
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา ประจักษ์แก่เทวดาทุกราศี "มึง" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 38
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  ตัวข้าก็มีชอบนัก ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี "ตัวข้า" หมายถึงใคร

  answer choices

  นนทก

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระนารายณ์แปลง

 • Question 39
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  จรลี หมายถึงอะไร

  answer choices

  วิ่ง

  เดิน

  นั่ง

  นอน

 • Question 40
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  เกษียรสมุทร เป็นที่อยู่ของใคร

  answer choices

  พระอินทร์

  พระอิศวร

  พระนารายณ์

  พระพรหม

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game