TUGAS 2 BAB 4 ZAKAT
2 months ago
triyonosusilo
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Menurut bahasa, zakat berarti… .

  answer choices

  Pembelanjaan

  Pemberian

  Pengeluaran

  Penyucian

 • Question 2
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Hukum zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat adalah… .

  answer choices

  Wajib ’ain

  Mubah

  Wajib kifayah

  Sunnah

 • Question 3
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat berupa makanan pokok sebanyak…

  answer choices

  1, 5 kg

  2 kg

  2,5 kg

  5 kg

 • Question 4
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Di bawah ini golongan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah… .

  answer choices

  Onta, kuda, sapi

  Sapi, kambing, kelinci

  Onta, kambing, sapi

  Kuda, kambing, sapi

 • Question 5
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Nisab emas sebesar… .gram

  answer choices

  83,6

  93,4

  93,6

  62,4

 • Question 6
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Harta berikut ini yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah… .

  answer choices

  Emas dan perak

  Peternakan

  Harta Perniagaan

  Harta gono gini

 • Question 7
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Hasil pertanian berupa tanaman pangan nisabnya sebesar… .

  answer choices

  500 kg

  750 kg

  1000 kg

  1500 kg

 • Question 8
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Pak Umar mempunyai simpanan emas sebanyak 3 kg dan telah disimpan selama satu tahun maka ketika akan mengeluarkan zakat harga emas 100.000.- zakat yang harus dikeluarkan adalah....

  answer choices

  Rp. 6.000.000

  Rp. 7.500.000

  Rp. 6.500.000

  Rp. 8.000.000

 • Question 9
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Golongan orang yang paling mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bagian zakat fitrah adalah... .

  answer choices

  Sabilillah

  Amil

  Fakir miskin

  Ghorim

 • Question 10
  20 seconds
  Report question
  Q.

  Orang yang berhak atas zakat untuk menerimanya disebut....

  answer choices

  Musthofa

  Mustami’

  Mustahik

  Muzakki

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game