นิราศนรินทร์คำโคลง
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
41 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  นิราศนรินทร์คำโคลงแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

  answer choices

  โคลงสองสุภาพกับร่ายยาว

  โคลงสามสุภาพกับร่ายโบราณ

  โคลงสี่สุภาพกับร่ายสุภาพ

  โคลงสุภาพกับร่ายดั้น

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  นายนรินทร์ธิเบศร์ เป็นกวีในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  การตามเสด็จในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใดและเดินทางไปที่ใด

  answer choices

  ตรวจราชการแผ่นดินและเดินทางไปที่เมืองถลาง

  ตามเสด็จเพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเพชรบุรี

  ตามเสด็จประพาสยังหัวเมืองฝ่ายใต้

  ยกทัพไปปราบพม่าที่เมืองตะนาวศรี

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดมีการใช้พรรณนาโวหาร

  answer choices

  ถึงตระนาวตระหน่ำซ้ำ สงสาร อรเอย

  จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง

  แรมราคแสนร้อยร้อน ฤเถ้า เรียมทน

  เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์

  คำที่ขีดเส้นใต้กล่าวถึงสิ่งใด

  answer choices

  เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง

  รินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า

  เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด

  โบสถ์ระเบียงมณฑปพื้น ไพหาร

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  โคลงนิราศนรินทร์ เริ่มต้นเรื่องด้วยบทใด

  answer choices

  พรรณนาการเดินทาง

  ชมบ้านเมือง

  สดุดีพระมหากษัตริย์

  พรรณนาการจากนาง

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย

  เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแต้ม

  อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ

  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อนฤๅเห็น

  จากบทประพันธ์ข้างต้น กวีสื่อถึงเรื่องใด

  answer choices

  สื่อความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อนางอันเป็นที่รัก

  สื่อความรู้สึกที่มีต่อมารดา

  สื่อความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความโกรธ

  สื่อความรู้สึกถึงธรรมชาติของชีวิต

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  โคลงนิราศนรินทร์ เริ่มเดินทางด้วยพาหนะใด

  answer choices

  ม้า

  เรือ

  รถยนต์

  เกวียน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  จุดหมายปลายทางของโคลงนิราศนรินทร์ คือสถานที่ใด

  answer choices

  ชุมพร

  เมืองตะนาวศรี

  เพชรบุรี

  ถลาง

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  "จำใจจากแม่เปลือง ปลิดอก อรเอย" มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  จำใจต้องจากนางอันเป็นที่รัก เหมือนหัวใจของพี่ถูกพรากไปจากน้อง

  ถ้าควักหัวใจออกมาได้จะฝากไว้กับน้อง

  จำใจต้องจากน้องไปด้วยความอาลัยอาวรณ์

  ถ้าปลิดหัวใจให้น้องได้ พี่จะทำทันทีด้วยความรักและอาลัย

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  "อ้าโฉมแม่แบบเบญ- จลักษณ์ เรียมเอย" ข้อใดคือลักษณะของหญิงงามในเบญจลักษณ์

  answer choices

  ผมงาม

  ตางาม

  คิ้วงาม

  เล็บงาม

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  "พักตร์สี่แปดโสตฟัง อื่นอื้อ" หมายถึงใคร

  answer choices

  พระอินทรเทพ

  พระศิวะเทพ

  พระวิษณุเทพ

  พระพรหมเทพ

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เทพองค์ใดที่ผู้แต่งไม่ได้กล่าวถึง

  answer choices

  พระอินทร์

  พระนารายณ์

  พระพรหม

  พระพิฆเนศ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  "นทีสี่สมุทรม้วย หมดสาย" ขอใดไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับคำที่ขีดเส้นใต้

  answer choices

  ขีรสาคา

  เสนนาคร

  นีลสาคร

  ปีตสาคร

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ไตรรัตน์ หมายถึงสิ่งใด

  answer choices

  แก้วสามดวง

  ความดีสามสิ่งที่ควรทำ

  ทองคำสามอย่าง

  ของสามสิ่งที่ควรมี

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  มหาสมุทรที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ขีรสาคร

  ปีตสาคร

  นีลสาคร

  ผลิกสาคร

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกบาดาล มีความหายตรงกับข้อใด

  answer choices

  ตรีโลก

  ด้าว

  แผ่นฟ้า

  เมืองเมรุ

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  โคลงบทนี้ใช้โวหารภาพพจน์ใด

  โฉมควรจักฟากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ

  เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล้ำ

  ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่านะแม่

  ลมจะชายชักช้า ชอกเนื้อเรียมสงวน

  answer choices

  อุปมา

  บุคคลวัต

  อธิพจน์

  อุปลักษณ์

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า "นิราศ" ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  การเร่ร่อน

  การพลัดพราก

  ความโศกเศร้า เสียใจ

  ความรัก

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ธรรมเนียมนิยมในการแต่งคำประพันธ์ประเภทนิราศ มักจะพิถีพิถันที่จะแสดงรสใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  รสรัก รสอาลัย

  รสคำ รสความ

  รสชมความงาม

  รสบรรยายสถานที่

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  เหตุที่โคลงนิราศนรินทร์ เป็นนิราศที่ได้รับการยกย่อง มีผู้กล่าวถึงและลบรัศมีนิราศอื่นๆ เพราะเหตุใด

  answer choices

  เป็นต้นแบบของนิราศเรื่องอื่น

  บรรยายเนื้อหาและสภาพสังคมได้ดี

  มีความวิจิตรบรรจง แสดงความรู้สึกของผู้แต่ง

  นำนิราศที่มีอยู่แล้วมาปรับให้ทันสมัย

 • Question 22
  45 seconds
  Q.

  บทประพันธ์ต่อไปนี้ แสดงแนวคิดเรื่องใด


  รอยบุญเราร่วมพ้อง พบกัน

  บาปแบ่งสองทำทัน เท่าสร้าง

  เพรงพรากสัตว์จำผัน พลัดคู่ เขาฤๅ

  บุญร่วมบาปจำร้าง นุชร้างแรมไกล

  answer choices

  สวรรค์ - นรก

  บุพเพสันนิวาส

  เวียนว่ายตายเกิด

  บาป – บุญ

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  บทพรรณนาบทนี้ เป็นกวีโวหารประเภทใด


  “อ้าโฉมแม่แบบบาง บัวมาศ กูเอย

  ควรแผ่แผ่นทองหุ้ม ห่อไว้หวังสงวน”

  answer choices

  อุปมา

  อุปลักษณ์

  สัทพจน์

  อติพจน์

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดถอดคำประพันธ์ไม่ตรงกับความหมายของคำประพันธ์นี้


  “ เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย

  เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแต้ม

  อากาศจักจานผจง จารึก พอฤา

  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อนฤาเห็น”

  answer choices

  เอียงอกเทความรู้สึกเพื่อบอกความในใจแก่น้อง

  แม้จะใช้เขาพระสุเมรุเป็นปากกาจุ่มน้ำในมหาสมุทร ละลายดินเป็นหมึก

  ใช้อากาศเป็นแผ่นกระดาษเพื่อพรรณนาความรักความอาลัยก็ยังไม่พอ

  น้องจะรู้หรือไม่ว่าพี่ทุกข์ร้อนคิดถึงน้องเพียงใด โปรดบอกพี่ด้วย

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  “อ้าโฉมแม่แบบเบญ- จลักษณ์ เรียมเอย”

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหญิงงามในเบญจลักษณ์

  answer choices

  ตางาม

  วัยงาม

  ผมงาม

  ผิวงาม

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  “เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ

  ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า

  บาปใดที่โททำ แทนเท่า ราแม่

  จากแต่คาบนี้หน้า พี่น้องคงถนอม”


  จากโคลงข้างต้น บาทใดที่แสดงความหวัง

  answer choices

  เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ

  ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า

  บาปใดที่โททำ แทนเท่า ราแม่

  จากแต่คาบนี้หน้า พี่น้องคงถนอม

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  พิจารณาโคลงด้านล่างว่าบาทใดสะท้อนคติทางพระพุทธศาสนา


  “เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ

  ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า

  บาปใดที่โททำ แทนเท่า ราแม่

  จากแต่คาบนี้หน้า พี่น้องคงถนอม”

  answer choices

  เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ

  ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า

  บาปใดที่โททำ แทนเท่า ราแม่

  จากแต่คาบนี้หน้า พี่น้องคงถนอม

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา”

  คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

  answer choices

  เริอแพ

  เรือตามขบวน

  เรือส่งสินค้า

  เรือสำหรับฝ่ายใน

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของ "นิราศนรินทร์คำโคลง" มีคุณค่ายกเว้นข้อใด

  answer choices

  จรรโลงวัฒนธรรม

  การเกี้ยวพาราสีตามขนบธรรมเนียมไทย

  สะท้อนสภาพสังคมสมัยก่อน

  เหมาะแก่การเป็นต้นแบบในการประพันธ์โคลงสี่สุภาพ

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  นายนรินทรธิเบศร์ ได้แต่งนิราศนรินทร์คำโคลงไว้เมื่อใด

  answer choices

  เมื่อต้องเดินทางกับทัพหลวงไปปราบพม่า

  เมื่อต้องเดินทางไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้ที่คิดการกบฏ

  เมื่อต้องเดินทางกับทัพหน้าไปปราบพม่ายังบางสะพาน

  เมื่อต้องเดินทางกับทัพหน้าไปสังเกตการณ์ทัพพม่า ยังเมืองตะนาวศรี

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  “ ศรีอยุธเยนทร์แย้มฟ้า แจกแสงจ้าเจิดจันทร์ เพียงรพิพรรณผ่องด้าว ขุนหาญห้าวแหนบาท ”

  คำที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  แสงจันทร์

  แสงอาทิตย์

  แสงของดวงดาว

  แสงของพระธรรม

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  ลมพัดคือพิษต้อง ตากทรวง

  หนาวอกรุมในดวง จิตช้ำ

  โฉมแม่พิมลพวง มาเลศ กูเอย

  มือแม่วีเดียวล้ำ ยิ่งล้ำลมพาน


  คำที่พิมพ์ตัวหนา มีความหมายว่าอย่างไร

  ก. ปราศจากมลทิน ข. หญิงสาว

  ค. แก้ม ง. นอนหลับ

  answer choices

  ปราศจากมลทิน

  หญิงสาว

  แก้ม

  นอนหลับ

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  ถึงตระนาวตระหน่ำซ้ำ สงสาร อรเอย

  จรศึกโศกมานาน เนิ่นช้า

  เดินดงท่งทางละหาน หิมเวศ

  สารสั่งทุกหย่อมหญ้า ย่านน้ำลานาง

  คำที่พิมพ์ตัวหนา มีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  ลำธารใหญ่

  ป่าหิมานต์

  ทางเดิน

  ที่พักผ่อน

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใดที่มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา

  answer choices

  โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร

  ธรรมาสน์ศาลาลาน พระแผ้ว

  อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา

  สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร เจิดหล้า

  เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง

  ฃรินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า

  หอไตรระฆังขาน ภายค่ำ

  ไขประทีปโคมแก้ว ก่ำฟ้าเฟือนจันทร์

 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  เขาพระสุเมรุตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นใด

  answer choices

  จาตุมหาราชิก

  ดุสิต

  นิมมานรดี

  ดาวดึงส์

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  จำใจจากแม่เปลื้อง ปลิดอก อรเอย

  เยียวว่าแดเดียวยก แยกได้

  สองซีกแล่งทรวงตก แตกภาค ออกแม่

  ภาคพี่ไปหนึ่งไว้ แนบเนื้อนวลถนอม


  จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้แต่งมีความรู้สึกอย่างไร

  answer choices

  อาลัยอาวรณ์

  เป็นห่วงเป็นใย

  กังวล

  สงสัย

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  ฝากอุมาสมรแม่แล้ ลักษมี เล่านา

  ทราบสวยมภูวจักรี เกลือกใกล้

  เรียมคิดจบจนตรี- โลกล่วง แล้วแม่

  โฉมฝากใจแม่ได้ ยิ่งด้วยใครครอง

  จากคำประพันธ์ข้างต้น ผู้แต่งตั้งใจจะฝากนางอันเป็นที่รักไว้กับใครบ้าง

  answer choices

  พระนางอุมา

  พระนางลักษมี

  พระนารายณ์

  ถูกทั้ง ก และ ข

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ข้อใด มีการใช้สัมผัสอักษรมากที่สุด

  answer choices

  พระลบสุริยเลี้ยว ไศลลา โลกเอย

  ทุกทิศชระมัวมา มืดแล้ว

  คุลาตีอกไห้ หาใคร

  นามจึ่งปรากฏใน แก่งนี้

  ถึงตระนาวตระหน่ำซ้ำ สงสาร อรเอย

  จรศึกโศกมานาน เนิ่นช้า

  ลับยักษ์ลับเยาวให้ เรียมหา แม่แฮ

  ฤๅอสุรพาลพา แวะเว้น

 • Question 39
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ข้อใด ที่ใช้การเล่นคำมากที่สุด

  answer choices

  ลับยักษ์ลับเยาวให้ เรียมหา แม่แฮ

  ฤๅอสุรพาลพา แวะเว้น

  เห็นจากจากแจกก้าน แกมระกำ

  ถนัดระกำกรรมจำ จากช้า

  แม่กลองกลองบ่ได้ ยินดัง

  รัวแต่กรประนัง หนึ่งค้อน

  ถึงชรอ่ำชรอุ่มห้อง เวหา หนเอย

  คิดอรแมกเมฆมา กลัดไว้

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ในข้อใด มีการกล่าวเปรียบเทียบเกินจริง

  answer choices

  เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย

  เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแต้ม

  อากาศจักจานผจง จารึก พอฤๅ

  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อนฤๅเห็น

  ร่ำรักร่ำเรื่องร้าง แรมนวล นาฏฤๅ

  เสนาะสนั่นดินครวญ ครุ่นฟ้า

  สารสั่งพี่กำสรวล แสนเสน่ห์ นุชเอย

  ควรแม่ไว้ต่างหน้า พี่พู้นภายหลัง

  ถับถึงปากร่วมน้ำ คะนึงนาง

  ถามข่าวไปปากพราง พี่พร้อง

  อรมาท่าหลงทาง ฉงนอยู่

  ปากร่วมวานปากร้อง เรียกเจ้ามาจร

  จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง

  บางยี่เรือราพลาง พี่พร้อง

  เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา

  บางบ่รับคำคล้อง คล่าวน้ำตาคลอ

 • Question 41
  60 seconds
  Q.

  . คำประพันธ์ในข้อใด มีการใช้โวหารบุคคลวัต

  answer choices

  บ้านบ่อน้ำบกแห้ง ไป่เห็น

  บ่อเนตรคงขังเป็น เลือดไล้

  อ้าโฉมแม่แบบเบญ- จลักษณ์ เรียมเอย

  มาซับอัสสุชลให้ พี่แล้วจักลา

  ชมแขคิดใช่หน้า นวลนาง

  เดือนตำหนิวงกลาง ต่ายแต้ม

  พิมพ์พักตร์แม่เพ็ญปราง จักเปรียบ ใดเลย

  ขำกว่าแขไขแย้ม ยิ่งยิ้มอัปสร

  จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง

  บางยี่เรือราพลาง พี่พร้อง

  เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา

  บางบ่รับคำคล้อง คล่าวน้ำตาคลอ

  ลมพัดคือพิษต้อง ตากทรวง

  หนาวอกรุมในดวง จิตช้ำ

  โฉมแม่พิมลพวง มาเลศ กูเอย

  มือแม่วีเดียวล้ำ ยิ่งล้ำลมพาน

Report Quiz
Join a game