גוף וחומר מסה ונפח
a month ago
meravy
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ברזל הוא

  answer choices

  גוף מוצק

  חומר

  נוזל

  מצב צבירה

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  לגוף יש

  answer choices

  מסה

  נפח

  גבולות מוגדרים

  כל התשובות נכונות

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  נפח הוא

  answer choices

  משקל הגוף

  גודל החומר

  כמות החומר

  המקום שגוף תופס במרחב

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  כלי מכוייל הוא כלי

  answer choices

  עגול

  שקוף

  בעל שנתות

  מרובע

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  בעזרת משורה מודדים

  answer choices

  מסה של גופים

  נפח של נוזלים

  מסה של מוצקים בלבד

  אורך

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  האם גז תופס מקום

  answer choices

  כן

  לא

  רק כשהוא בתוך כלי סגור

  רק כשהוא במצב נוזלי

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  מהם שלושת מצבי הצבירה של החומר

  answer choices

  מוצק גז ואוויר

  נוזל, מים ואוויר

  מים קרח ואדים

  מוצק, נוזל וגז

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  נפח של תיבה מחש מחשבים על ידי

  answer choices

  אורך+רוחב+גובה

  אורךXרוחבXגובה

  אורךX2

  אורךXרוחב+גובה

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  גרם וקילוגרם הן יחידות מידה של

  answer choices

  מסה

  נפח

  אורך

  מקום

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  סמ"ק ומיליליטר הן יחידות מידה של

  answer choices

  כמות

  מסה

  נפח

  אורך

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  מה נכון לגבי כל הגופים

  answer choices

  כולם מוצקים

  כולם עשויים מחומר

  כולם מוליכים חשמל

  כולם שבירים

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  טבעת זהב היא

  answer choices

  גוף

  חומר

  מצב צבירה

  מקום

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  קילוגרם היא יחידת מידה של

  answer choices

  מסה

  נפח

  משקל

  גובה

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  באיזה מן הבאים רשומות יחידות מידה של נפח בלבד

  answer choices

  ליטר, סמ"ק, מיליליטר

  ליטר, גרם, מיליגרם

  טון, סמ"ק, מ"ק

  מ"ק, גרם, ליטר

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  לכוס מדידה עם 300 סמ"ק מים הכניסו אבן. גובה פני המים עלה ל-400. נפח האבן הוא

  answer choices

  100 גרם

  100 מ"ל

  300 ס"ק

  400 מיליגרם

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  כמה גרם יש ב 1.5 קילוגרם

  answer choices

  1.5

  15

  150

  1500

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  נתונה קוביה שאורך כל אחת מצלעותיה 4 ס"מ מה נפחה?

  answer choices

  4 סמ"ק

  16 סמ"ק

  64 סמ"ק

  4 ס"מ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  על כף אחת של מאזניים מאוזנים הניחו שתי אבני מסה שכל אחת מהן 100 גרם ואבן נוספת של 50 גרם. בצד השני הניחו בקבוק. מה מסתו של הבקבוק

  answer choices

  100 גרם

  200 גרם

  150 גרם

  250 גרם

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  משורה היא

  answer choices

  כלי למדידת מסה של גופים

  כלי מכוייל למדידת נפח

  יחידת מידה של נפח

  יחידת מידה של מסה

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  גוף שנפחו 15 סמ"ק הוכנס לכלי עם 50 מ"ל מים. מה יהיה גובה פני הנוזל בכלי, לאחר הכנסת הגוף?

  answer choices

  15 מ"ל

  50 מ"ל

  65 מ"ל

  35 מ"ל

Report Quiz
Join a game