11th

Image

MÖ 6 YÜZYIL FELSEFE TARİHİ

55

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerindeki kozmos ve erdem anlayışları; felsefi düşünce üzerinde oluşum ve gelişim açısından etkili olmuştur

  DOĞRU

  YANLIŞ

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Aşağıdakilerden hangi uygarlık İlkçağ Yunan felsefesinin oluşumu ve gelişimi açısından etkili olmamıştır?

  Hint

  Çin

  Sümer

  Mısır

  Roma

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Felsefe tarihinin ilk filozofu olarak adlandırılan

  Thales

  Aneximenes

  Anaximandros

  Aritotales

  Sokrates

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags