Wodorotlenki
a month ago
kasiazost_64228
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Z czego składają się wodorotlenki?

  answer choices

  niemetal i grupa wodorotlenowa

  metal i grupa wodorotlenowa

  tlen i wodór

  metal i wodór

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Prawidłowe nazwy wodorotlenków NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3 to:

  answer choices

  wodorotlenek sodu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek żelaza(III)

  wodorotlenek sodu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek żelaza(II)

  wodorotlenek sodu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek żelaza

  wodorotlenek sodu(I), wodorotlenek magnezu(II), wodorotlenek żelaza(III)

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  Fenoloftaleina w roztworach wodorotlenków barwi się na:

  answer choices

  zielono

  czerwono

  różowo

  malinowo

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  W wyniku reakcji tlenku metalu z wodą powstaje:

  answer choices

  wodorotlenek

  wodorotlenek i wodór

  wodorotlenek i woda

  wodorotlenek i tlen

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Zwyczajowa nazwa roztworu wodorotlenku wapnia to:

  answer choices

  mleko wapienne

  wapień

  woda wapienna

  zasada wapniowa

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Higroskopijność to:

  answer choices

  zdolność niektórych substancji do wchłaniania wilgoci lub wiązania się z wodą

  zdolność niektórych substancji do wydzielania wilgoci, wody

  zdolność łączenia się małych cząsteczek w długie łańcuchy

  to proces rozpuszczania wodorotlenków

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Które stwierdzenie nie dotyczy wodorotlenku sodu:

  answer choices

  jest higroskopijny

  białe ciało stałe

  żrący

  słabo rozpuszcza się w wodzie

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Na zdjęciu przedstawiony jest:

  answer choices

  wodorotlenek sodu

  wodorotlenek potasu

  wodorotlenek wapnia

  wodorotlenek magnezu

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  Piktogram na opakowaniu wodorotlenku potasu przedstawia informację:

  answer choices

  substancja płynna, szkodliwa

  substancja żrąca

  substancja higroskopijna

  substancja szkodliwa dla zdrowia

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  Zasada barwi papierek uniwersalny na:

  answer choices

  żółto

  czerwono

  nie zmienia barwy

  zielono

Report Quiz
Join a game