Professional Development

Image

ts25 modul 4

17
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Modul 4 TS25 berkaitan…...

  Persekitaran Pembelajaran Profesional

  Persekitaran Pembangunan Profesional

  Persekitaran Pembelajaran Bermakna

  Persekitaran Pembelajaran Maya

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  'The Big Idea' idea Utama Modul 4 TS25 ialah...

  Guru Berkualiti Pemimpin Berkesan

  Guru Penggerak Pembelajaran Bermakna

  Guru Peneraju Transformasi Sekolah

  Guru Nadi Transformasi Sekolah

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Persekitaran pembelajaran professional di sekolah terdiri daripada senarai berikut KECUALI

  PPS - Pasukan Pemimpin Sekolah

  PP - Pemimpin Pertengahan

  Guru

  Ibu bapa dan komuniti

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes